Hovrätterna. K. M:t har
    16 aug. 1954 utnämnt e. o. assessorn i Göta hovrätt Per Karlberg till hovrättsråd i hovrätten;
    24 sept. till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. utnämnt lagbyråchefen i just.dep. Sigurd Dennemark och assessorn i hovrätten Gunnar v. Sydow;
    s. d. till hovrättsråd utnämnt i hovrätten för V. Sverige e. o. assessorn K. W. Modigh och i hovrätten för Ö. Norrland e. o. assessorn G. E. Hammarström.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 27 juli 1954 beviljat häradshövdingen i Södra Roslags domsaga Gösta Siljeström avsked med utg. av dec. 1954.
    Vattendomstolarna. K. M:t har
    27 juli 1954 utnämnt e. o. vattenrättsdomaren vid Norrbygdens vattendomstol Ernst Sjöberg till vattenrättsdomare vid vattendomstolen;
    24 sept. t. vattenrättsdomare utnämnt vid Mellanbygdens vattendomstol e. o. assessorn i Svea hovrätt Olov Lindhagen och bitr. vattenrättsdomaren C.-A. Hallenberg samt vid Norrbygdens vattendomstol e. o. assessorn i Svea hovrätt Torgil Mellgard.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    11 aug. 1954 utnämnt stadsfiskalen i Östersund Kjell Sandberg till stadsfiskal i Malmö och bitr. stadsfiskalen i Linköping Kurt Persson till stadsfiskal i sistnämnda stad;
    20 aug. 1954 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Örebro Bengt Öhman till bitr. stadsfiskal i Hälsingborg.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 6 sept. 1954 antagits Gunnar Julius, Nils Bråthén och Rolf Littorin, Sthm, samt Bo Bergqvist och Alf Haglund, Göteborg.

 

Trycklov meddelat 30/9 1954.