Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 sept. 1954 förordnat tingsdomarna i Hedemora domsaga Lars-Gudmund Lindencrona och i Skövde domsaga Gunnar Schnell att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    8 okt. 1954 utnämnt assessorn i Svea hovrätt Hans-Fredrik Ringdén samt e. o. assessorerna i nämnda hovrätt Björn Bernhard och i hovrätten för Västra Sverige Torvald Hellquist till rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 22 okt. 1954 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Tage Boye till lagman i hovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 22 okt. 1954 till häradshövdingar utnämnt i Södra Roslags domsaga från 1 jan. 1955 ordf. i nedre justitierevisionen, rev.sekr. Erik Alexanderson samt i Oxie och Skytts domsaga från 1 april1955 rev.sekr. Ivar Öhman.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 24 sept. 1954 utnämnt resp. förordnat e. assessorn vid Sthms rådhusrätt Curt Böre och t. f. assessorn vid rådhusrätten Karl-Erik Skarvall till assessor resp. e. assessor vid samma rådhusrätt.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 24 sept. 1954 utnämnt t. f. byrådirektören å fångvårdsstyrelsens avd. för straffregistret, förste byråsekreteraren hos styrelsen Arthur Lehman att vara byrådirektör i Ca 31 hos styrelsen.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 8 okt. 1954 konstituerat förste läkaren vid S:t Jörgens sjukhus Ring Lundquist till överläkare i Ca 37 vid ungdomsanstalten Roxtuna.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 7 okt. 1954 antagits Georg Bodén och Fredrik Holmgren, Göteborg, Karl Cederquist, Hälsingborg, Stig Ljungberg, Sthm, Tord Gunterberg, Tranås, Karl-Axel Westgren, Västervik, och John E. Nilsson, Ängelholm.

 

    Juridiska examina första halvåret 1954.

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.
 

Juris licentiatexamen 

Lunds universitet

       
24/4 Adlercreutz, Axel, Ld 15/12 17 Ängelholm 6/6 36 Lund1
 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

       
10/1 Odling, Sixten, Gbg 24/7 26 Göteborg 29/5 45 Göteborg
21/1 Övergaard, Sven, Norrl 24/6 24 Falun 27/4 44 Luleå
» Karle, Bengt, Uppl 14/1 29 Jönköping 8/5 47 Uppsala
3/2 Hellström, P. O., Norrl. 2/9 25 Ramvik 31/5 46 Uppsala
» Nordenadler, Anders, Smål. 26/5 28 Sthm 2/6 47 Jönköping
19/2 Hoffman, S. L., Vg. 27/12 26 Bolum 4/6 47 Skara
» Rosenqvist, H. O. G., V.-D. 1/11 26 Hofors 6/5 47 Uppsala
» Hanström, C. G. L. P., Sthm 12/6 26 Vadstena 6/5 47 Sthm
11/3 Sederblad, Bo F:son, Ög. 10/10 26 Varberg 11/5 46 Sthm
11/3 Westman, K. O. A., Gbg 5/11 24 Göteborg 5/5 43 Göteborg
» Waern, Jan Olof, Sthm 3/5 28 Sthm 5/6 47 Sthm

1 Fil. kand.-ex. och jur. kand.-ex. i Lund 31/5 40 resp. 31/3 43.

 PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.
16/3 Högström, Claes, Vg. 19/9 26 Fristad 31/5 47 Borås
» Ungerth, L. E. G., Ggb. 4/11 26 Göteborg 4/5 45 Göteborg       
22/3 Turitz, Claes, Ggb. 28/5 28 Göteborg 3/6 48 Lundsberg
» Mark, Kurt Sigfrid, Gbg. 20/5 29 Göteborg 16/5 49 Göteborg
25/3 Blomberg, R. L. H:son, Vg 16/1 23 Tidaholm 3/5 44 Skara
15/4 Hellsten, S. J. O., S.-N 31/1 27 Nyköping 2/6 48 Nyköping
» Dalhem, Anders, V.-D. 19/12 26 Arbrå 6/5 46 Uppsala
21/4 Mauritzson, Dagmar, V.-D. 25/5 21 Handdunge 26/5 42 Uppsala
28/4 Arfwidsson, R. A. D., Ög. 11/5 28 Norrköping 18/5 46 Norrköping
4/5 Almerud, Slen Sture, Norrl. 21/1 28 Östersund 6/6 47 Östersund
14/5 Svedbergh, Reidunn, Norrl. 11/8 31 Östersund 24/5 50 Östersund
21/5 Carenius, Lennart, Uppl. 11/9 27 Uppsala 5/7 47 Uppsala
21/5 Franck, Curt, G.-H. 10/11 23 Sundsvall 8/5 45 Gävle
21/5 Dellborg, Rolf, Gbg 20/5 29 Göteborg 12/5 48 Göteborg
28/5 Pehrsson, Bengt, Ög. 6/9 31 Sthm 15/5 50 Norrköping
» Calais, Marc, Värml. 22/8 25 Arvika 6/5 45 Sigtuna
» Torgils, Anders Gunnar, V.-D. 7/10 27 Våmhus 6/5 46 Uppsala
» Demming, Lennart, Uppl. 21/9 21 Uppsala 12/5 41 Uppsala
4/6 Simonsson, Eva, Värml.  1/5 29 Göteborg 25/6 49 Karlstad
» Björk, Owe, Värml. 26/10 28 Karlskoga 7/6 48 Karlskoga
8/6 Ytterbom, B. O., Norrl. 6/10 24 Indal 18/5 45 Uppsala
18/6 Persson, Rune, Sthm 10/2 30 Hälsingborg 29/6 48 Lidingö
» Gabrielsson, B. M., Norrl. 29/3 28 Umeå 7/6 48 Uppsala
21/6 Kanegärd, Klas, Vg. 27/3 30 Borås 13/5 49 Borås
» Hakelier, Nils, S.-N. 20/4 29 Örebro 31/5 48 Örebro
30/6 Hasselrot, Marianne, Sthm 8/6 31 Aigle, Schweiz 24/6 50 København
» Russell, Birgitta, Ög. 31/7 30 Västerås 11/5 49 Norrköping
  Lunds universitet        
9/2 Johansson, Bertil, Gb. 5/4 30 Göteborg 16/5 49 Göteborg
16/2 Christiernson, Magnus, Hb. 19/4 26 Hälsingborg 11/5 43 Hälsingborg
» Hillgård, Göran, Hld. 19/10 28 Halmstad 18/5 49 Halmstad
20/2 Losman, Sten, Gb. 23/9 29 Göteborg 7/6 48 Göteborg
» Stenström-Persson, Kerstin, Ld 4/2 29 Malmö 2/6 48 Lund
22/2 Wilson, Lennart, Mlm. 23/1 25 Malmö 3/5 44 Malmö
» Sjöberg, Owe, Ld 22/11 27 Hörby 13/12 46 Malmö
27/2 Wästberg, Hans, Mlm. 5/1 26 Malmö 8/5 47 Malmö
10/3 Schlyter, Arne, Ld 24/5 28 Skurup 27/5 46 Lund
16/3 Rosengren, Lars, Hb. 20/2 28 Kristinehamn 16/5 47 Hälsingborg 
18/3 Aspegren, Carl, Ld 11/12 31 Kristianstad 9/5 49 Lund
25/3 Yllner, Gurly, f. Troell, Hb. 24/4 26 Ängelholm 5/6 45 Hälsingborg  
 27/3 Riltri, Bror, Mlm. 7/3 28 Malmö 12/5 48 Malmö
29/3 Kylin-Almryd, Kerstin, Kr. 30/1 28 Jönköping 4/6 49 Lund
» Leijonhielm, Carl Magnus, Bl. 5/6 28 Karlskrona 7/6 46 Karlskrona
31/3 Eilard, Biörn, Vg. 22/9 29 Borås 15/5 48 Borås
2/4 Kurtz, Karl, Sm. 16/5 25 Berlin 31/5 47 Jönköping
6/4 Sjunnesson, Aggie, Hb. 27/3 28 Trollenäs 14/5 48 Eslöv
9/4 Schlyter, Inger, f. Hansson, Yst. 29/7 29 Malmö 20/5 48 Trelleborg
12/4 Lundquist, Arne, Mlm. 16/10 29 Malmö 12/5 48 Malmö
15/4 Carlsson, Inge, Hb. 26/1 29 Hälsingborg 4/6 48 Hälsingborg
» Wibrink, Bengt, Bl. 21/1 29 Karlskrona 28/5 47 Karlskrona
» Pettersson, Thorbjörn, Gb. 18/1 30 Mölndal 10/5 49 Göteborg
26/4 Lundqvist, Jan, Hb. 9/2 29 Hälsingborg 5/6 48 Hälsingborg
3/5 Flodhammar, Gunnar, Mlm. 3/5 32 Malmö 6/5 50 Malmö
» Elner, Per, Sm. 4/2 28 Aringsås 24/5 48 Växjö
20/5 Gustafson, Bertil, Mlm. 23/7 27 Motala 16/5 45 Malmö
24/5 Svedberg, Börje, Mlm. 16/3 23 Karlskrona 30/4 43 Malmö
8/6 Eliasson, Sigvard, Mlm. 22/9 17 Markaryd 18/5 38 Malmö
 11/6 Johnsson, Jan, Mlm. 31/1 29 Malmö 4/6 48 Lund
17/6 Borggård, Marianne, Hb. 15/10 28 Hälsingborg 1/6 48 Hälsingborg
23/6 Pehrsson, Tom, Ld 24/11 29 Tomelilla 3/6 49 Lund
23/6 Tullsten, Lennart, Ld 1/5 27 Malmö 12/5 47 Lund

PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.
24/6 Johansson, Kaj-Åke, Hb. 29/4 23 Höja 10/5 43 Hälsingborg
» Falkman, Hans, Hld. 29/12 27 Falkenberg 24/5 47 Halmstad
28/6 Weidstam, Åke, Mlm. 7/7 25 Brunnby 16/5 45 Malmö
  Stockholms högskola        
30/1 Andrén, Folke 6/2 27 Sthm 16/5 48 Sthm
» Dahlman, Per 14/5 29 Malmö 19/5 47 Sthm
» Hjärne, Per-Urban 13/12 28 Västerås 6/5 47 Sthm
» Matz, Erik 28/4 20 Rättvik 16/5 40 Sthm 1
» Olsson, Hans-Olle 15/5 28 Malmö 30/5 49 Sthm
» Samzelius, Lars 15/5 28 Sthm 11/5 46 Sthm
» Ståhle, Bo 2/2 29 Sthm 14/5 49 Sthm
» Wahlgren, Göran 1/11 29 Sthm 18/5 48 Sthm
» Wahlquist, Slaffan 14/4 29 Sthm 19/5 47 Sthm
» Wendt, Brynolf 24/12 25 Göteborg 8/5 47 Göteborg 2
6/3 Asp, Lennart 26/10 19 Strängnäs 2/6 39 Strängnäs
» Ingeström, Carl-Åke 14/10 28 Sthm 24/5 48 Västerås
» Lindbohm, Åke 28/9 31 Sthm 20/5 49 Hälsingborg
» Lundin, Nils-Erik 20/9 27 Sthm 11/5 48 Sthm
10/4 Adler, Hans 15/3 21 Sthm 11/6 41 Sthm
» Andersson, Eric 25/6 28 Eskilstuna 30/5 49 Eskilstuna
» Dahlberg, Hans 2/3 27 Sthm 10/5 47 Sthm
» Håkansson, Carl-Olof 3/3 29 Sthm 12/5 48 Sthm
» Lindholm, Wilhelm 7/11 21 Sthm 6/5 43 Sthm
» Nissberg, Gösta 2/1 07 St. Köpinge 25/5 26 Ystad
» Norqvist, Ulf 27/9 30 Svärta 31/5 49 Södertälje
» Nylander, Yngve 22/10 27 Eda 2/6 47 Umeå3
» Rune, Berit 25/3 29 Sthm 9/5 49 Sthm
» Waldau, Birgitta 25/4 29 Lidingö 2/6 49 Sthm
» Welin, Bengt 20/10 27 Jönköping 14/5 48 Sthm
» Ågren, Nils 6/9 19 Moheda 8/6 43 Malmö4
29/5 Bexelius, Gunvor 18/3 31 Västerås 18/5 49 Sthm
» Carler, Gunnar 18/12 28 Sthm 7/6 48 Saltsjöbaden
» Engelbrecht, Curt 20/3 27 Gävle 12/12 47 Sthm
» Estréus, Sverre 2/9 22 Bo 2/5 42 Sthm
» Forshell, Per Olof 23/5 28 Göteborg 17/5 46 Sthm
» Ljungberg, Göran 18/12 30 Sthm 16/5 49 Sthm
» Meurk, Carl 4/12 24 Sthm 27/4 44 Sthm
» Motle, Bertil 5/6 21 Sthm 29/5 47 Sthm
» Möller, Lennart 24/3 28 Helsingfors 14/6 48 Sthm
» Pettersson, Hans-Åke 30/1 30 Sthm 15/5 48 Sthm
» Reis, Arne 4/10 27 Södertälje 14/5 48 Sthm
» Scherdin, Ragnar 20/10 29 Sthm 19/5 47 Sthm
29/5 Sjösten, Barbro 24/6 27 Göteborg 18/5 46 Göteborg
» Stillsehweig, Kurt 5 28/7 05 Berlin    
» Wahlström, Bengt 18/6 26 Sthm 25/5 45 Sthm
30/6 Almström, Lars 10/12 29 Vimmerby 9/12 48 Sthm
» Bergstrand, Birgitta 22/6 29 Sthm 30/5 49 Sthm
» Bylund, Bertil 30/9 29 Sthm 12/5 48 Sthm
» Fahlström, Tullie 2/1 21 Sthm 16/5 39 Sthm 6
» Grünler, Peter 16/9 28 Berlin 19/5 48 Sigtuna
» Görts, Max 1/1 28 Sthm 5/6 47 Sthm
» Jonsson, Nils Åke 8/5 25 Karlstad 3/6 46 Karlstad
» Larsson, Lennart 17/3 28 Karlstad 5/6 48 Arvika 7
» Melin, Cai 19/4 25 Malmö 8/5 45 Sthm
» O/son, Börje 4/1 26 Sthm 8/4 46 Sthm
» Rossipal, Helga 13/1 30 Kairo 12/5 48 Sthm

1 Civilekonomexamen i Sthm 15/10 46.

2 Distriktsåklagarexamen 28/6 51.

3 Distriktsåklagarexamen 26/6 51.

4 Distriktsåklagarexamen 15/12 48.

5 Dr.jur. i Heidelberg, Tyskland.

6 Fil. kand. i Sthm 14/12 43.

7 Distriktsåklagarexamen 27/6 52.

PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.
30/6 Skog, Karl-Erik 12/12 17 Sthm 11/5 37 Sthm 1
» Strömberg, Bertel 4/2 21 Norsjö 20/6 40 Hälsingborg2        
» Svahn, Hans 23/5 28 Orsa 20/5 48 Sigtuna 3
» Öfverholm-Östberg, Hjördis 16/9 11 Sthm 21/5 31 Sthm
 

Statsvetenskapligjuridisk examen

Uppsala universitet

       
8/6 Olsson, Gösta Erling, Norrl. 12/9 23 Umeå 18/5 45 Umeå
15/6 Hjorth, Ulla Maria, Uppl. 17/12 26 Uppsala 24/5 47 Uppsala
30/6 Hellström, Ernst Åke, Norrl. 23/4 27 Ramvik 7/6 48 Uppsala
  Stockholms högskola        
30/1 Persson, Lennart 25/5 21 Sthm 21/12 45 Sthm
6/3 Larsson, Birger 29/11 27 Sthm 11/5 48 Sthm
10/4 Eriksson, Anders 7/12 24 Sollentuna 14/5 45 Sthm
» Ringström, Bengt 30/9 26 Göteborg 14/5 47 Göteborg
» Schönander, Olof 14/12 23 Sthm 10/12 43 Sthm
29/5 Fraenkel, Peter Georg 5/1 27 Sthm 14/5 46 Sthm
» Järmark, Bo 28/1 29 Kalmar 12/5 50 Sthm
» Riese, Olle 7/6 19 Sthm 11/5 38 Sthm
» Säfström, Wera, f. Linderoth 2/12 19 Vimmerby 28/5 38 Söderhamn
» Thimerdal, Arne 31/12 29 Söderhamn 15/5 50 Gävle
30/6 Curtman, Britt Marie 25/5 31 Hammarby 6/5 50 Sthm
» Helander, Sören 1/10 28 Ludvika 10/5 48 Sthm
 

Distriktsåklagarexamen

Stockholms högskola

       
29/5 Arfors, Lars 27/2 28 Sthm 27/5 49 Östersund
» Dahlbom, Stig 12/10 28 Överkalix 21/5 49 Luleå
» Eneroth, Magnus 11/7 29 Höganäs 20/5 49 Hälsingborg
» Englund, Leif 24/10 30 Gnarp 19/5 50 Hudiksvall
» Franssén, Hadar 18/6 30 Eskilstuna 30/5 49 Eskilstuna
» Guné, Gunnar 16/8 27 Överluleå 20/5 47 Boden
» Lagerström, Lars Olof 22/6 26 Valdemarsvik 19/12 47 Sthm
» Liljeqvist, Kurt 7/2 29 Kroppa 28/5 48 Kristineh:n
» Olsson, Kjell 4/10 27 Bodarp 29/5 48 Kristianstad
» Pedersen, Lars Gunnar 14/6 29 Överkalix 28/5 49 Boden
» Pers, Lennart 28/9 29 Bro 30/5 49 Örebro
» Rönngren, Stig 14/1 30 Frösö 28/5 49 Östersund
» Stenmark, Villner 21/2 24 Tärna    
» Styrman, Olof 2/11 28 Haparanda 14/5 48 Haparanda
30/6 Börjesson, Mats 26/9 27 Göteborg    
» Giltstedt, Arne 10/5 27 Sthm 11/6 49 sthm
» Lindquist, Bo 7/2 28 Danderyd 20/5 48 Trelleborg

 Sammanfattning

  Uppsala Lund Stockholm S:a
Juris licentiatexamen 1 1
Juris kandidatexamen 38 36 56 130
Statsvetenskaplig juridisk examen 3 12 15
Distriktsåklagarexamen 17 17

1 Fil. mag. i Sthm 25/4 42.

2 Statsv.-filos. ex. i Sthm 16/9 46.

3 Distriktsåklagarexamen 27/6 53. 

Trycklov meddelat 5/11 1954.