Ny justisminister i Norge. Ved regjeringsskiftet i januar ble den tidligere justisminister, statsråd Sjaastad, utnevnt til sjef for Industridepartementet.
    Som ny justisminister ble fra 21. januar 1955 utnevnt Jens Christian Hauge. Statsråd Hauge er født 1915, ble student 1933, cand. jur. 1937 og var prispolitifullmektig 1940—41. Sommeren 1945 var han sekretær hos statsministeren. Fra 5. nov. 1945 til 5. jan. 1952 var han statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Senere har han vært sekretær i Det norske arbeiderparti. Han ble høyesterettsadvokat i 1954 og er sensor og eksaminator ved universitetets jur. embetseksamen.

J. T. B.

 

    Dansk selskab for ophavsret. En kreds af interesserede har på et møde d. 26. nov. 1954 stiftet et dansk selskab for ophavsret. Selskabet har til formål ved foredrag, diskussioner, publikationsvirksomhed m. v. at fremme interessen for og kendskabet til ophavsretlige og dermed beslægtede spørgsmål og bidrage til dette retsområdes udvikling. Selskabet skal søge samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland.
    Formand er professor, dr. jur. Torben Lund og sekretær højesteretssagfører Niels Alkil.