222    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    5 febr. 1955 förordnat t. f. rev.sekr. Sara Falk till bitr. sekr. hos de delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område;
    9 febr. 1955 förordnat adv. Sten S:son Ankarcrona, godsägaren Otto Berch, ombudsmannen Leonard Fredricsson, stadsplanechefen Gunnar Lindman, ekonomidirektören Anders Nordberg, fastighetsdirektören Frans Persson, rådmannen Erik Ringenson, distriktslantmätaren Karl Erik Sandström, professorn Ingυar Sυennilson, v. stadsjuristen Erik Gustaf Westman samt bank juristen Axel Åström att deltaga i överläggningar med markvärdeutredningen;
    s. d. förordnat hovrättsrådet Gunnar Lindskog till sekr. i utredningen av frågan om en omarbetning av jordfästningslagen;
    25 febr. 1955 förordnat direktören Gösta Malmström att verkställa utredning av frågan rörande statlig upplysningsverksamhet i samband med folkomröstningar;
    s. d. tillkallat justitierådet Sυen Edling, ordf., sekr. Bertil Bolin, direktören Nils Holmström och förste sekr. Otto Nordenskiöld att utreda frågan om pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning;
    s. d. förordnat direktören Eric Wahlberg att verkställa undersökning av skyddsföreningarnas uppgifter och ekonomiska förhållanden.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 25 febr. 1955 beviljat justitierådet Fritz Sterzel avsked med utg. av sept. 1955.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 18 febr. 1955 utnämnt rev.sekr. Torvald Hellquist till hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 11 febr. 1955 utnämnt e. rådmannen i Göteborg Artur Arnström till rådman i samma stad.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    15 jan. 1955 utnämnt stadsfiskalen i Karlstad Gustaf Ljungström till stadsfiskal i Uppsala;
    3 febr. 1955 utnämnt stadsfiskalen i Trelleborg Carl-Gustaf Borgström till stadsfiskal i Hälsingborg.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 11 febr. 1955 förordnat rektorn och souschefen vid Lövsta skolhem och yrkesskola Axel Blomberg till psykolog vid ungdomsanstalten Roxtuna.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    4 febr. 1955 Bengt Akselsson, Boden, Bert Ohlson, Falköping, Håkan Hallberg, Malmö, Gunnar Ewerlöf, Sven Hedvall och Sten Hellner, Sthm, samt Karl Lennart Andersson och Lloyd Kaeiding, Umeå;
    4 mars 1955 Erik Ivstam, Kristianstad, Jörgen Bengtsson, Lennart Kjellberg, Carl Joh. Kurtz, Lars Samzelius och Göran Y:son Sjöberg, Sthm.

 

Juridiska examina andra halvåret 1954.

Dagnamn, nationfödelsedag och -ortStudentex.
 Juris kandidatexamen Uppsala universitet  
5/7Du Rietz, Karin, Sthm8/8 27 Sthm12/5 47 Sthm
6/7Norell, Gunell, Ög25/3 30 Malmö9/5 49 Norrköping
»Strömblad, Ernst Jarl Gunnar, Smål.5/2 20 Barnarp7/6 40 Jönköping
22/7Hallström, Carl Herman Arne, Sthm6/8 29 Sthm10/5 48 Sthm
27/8Fredholm, Richard, Ög13/9 26 Norrköping16/5 46 Norrköping
6/9Hägge, Anita Marianne, Ög23/9 29 Halmstad16/5 46 Halmstad
20/10Lundahl, Stig Olog Theodor, Smål.6/10 26 Nässjö14/6 Sthm
    

 

dagnamn, nationFödelsedag och -ortStudentex.
28/10Olsson, Ulf Göran Gabriel, Värml.21/4 27 Hälsingborg16/5 26 Lundsberg
3/11Nilsson, Birgitta, V.-Dala18/6 29 Ludvika31/5 49 Ludvika
16/11Roth, Sten Göran, Värml.20/2 27 Karlstad1/6 46 Karlstad
17/11Engblom Göran Magnus, Vg.21/11 30 Uppsala13/5 49 Borås
19/11Moestad, Inga Maria, G.-H.2/1 29 Ljusdal25/5 49 Söderhamn
30/11Åkerlund, Karl Åke, Norrl.7/5 25 Luleå24/5 26 Luleå
9/12Sjöstrand, Carin Elisabeth, Gbg 19/11 29 Göteborg10/5 Göteborg
15/12Holmbäck, Elin Ingrid Kristina, S.-N.8/4 31 Sthm9/5 50 Uppsala
»Perselli, Carl Thore, Åke, S.-N3/4 22 Uppsala19/5 41 Uppsala
»Engzell, Göran Gösta Bertil, Ög23/5 28 Jönköping20/5 47 Solbacka
»Magnusson, Sven Göte Ingemar, Smål.19/7 29 Öggestorp17/5 50 Sigtuna
»Wickbom, Sten Gustaf, Smål.14/3 31 Sthm15/6 50 Växjö
»Elfving, Rolf Ragnar, Gbg2/10 30 Göteborg14/5 49 Göteborg
»Orrhage, Bengt Johannes, Gbg15/10 28 Göteborg7/5 47 Göteborg
»Ros, Gustaf Axel Lave, Gbg20/5 31 Göteborg14/5 49 Göteborg
»Nilsson, Nils William, Gbg6/2 27 Oslo15/5 48 Göteborg
»Selander, Bengt Georg, Norrl.3/7 30 Östersund27/5 49 Östersund
17/12Werner, N. G. M., Värml.14/5 30 Karlstad24/5 49 Karlstad
20/12Björkman, Inger, S.-N.8/9 27 Kalmar3/5 48 Uppsala
22/12

Palm, Carl Arnold, Gbg

30/3 28 Göteborg12/5 47 Göteborg
 Lunds universitet  
3/7Eneström, Torg O. Ch., Vg.11/10 23 Örebro6/6 46 Örebro
22/7Jeppson, Hans H. G., Mlm6/6 28 Malmö12/5 48 Malmö
29/7Nyman, Bengt O., Hb.22/1 28 Hälsingborg6/6 46 Hälsingborg
6/8Magnusson, Klas R., Hld.20/11 30 Växjö18/5 49 Halmstad
26/8Amilon, Clas-Olof, Hld.24/8 29 Halmstad20/5 48 Halmstad
1/9Svantesson, S. Thomas, Kr.4/8 24 Limhamn5/5 43 Kristiansstad
10/9Palenius, L. Olle, Hb.20/8 26 Hälsingborg6/5 46 Lund
11/9Swahn, Karl Erik, Klm.11/2 07 Sthm30/5 25 Västervik
28/9Hammar, Åke E. A., Sm.13/9 18 Växjö15/5 36 Växjö
15/10Seevers, Stig H., Gbg12/5 29 Göteborg12/5 48 Göteborg
5/11Palm, Maj-Britt, f. Hansson, Gb.1/5 26 Strömstad11/5 46 Göteborg
2/12Karlsson, Gert A. V., Ld.9/10 27 Malmö2/6 48 Lund
8/12Lidin, Karl-Olof, Sm.8/10 30 Jönköping18/5 39 Jönköping
9/12Adlcreutz, E. I. Karin, Ld.26/6 31 Lund4/5 50 Lund
13/12Sandström, Per T. M., Sm.24/6 29 Asa31/5 48 Hässleholm
15/12Lindblad, Per B., Hb.25/11 29 Hälsingborg20/5 49 Hälsingborg
6/12Niklasson, Ingegerd E., Klm.1/3 29 Örnsköldsvik

1/6 49 Eslöv

»Rönbeck, P. Gunnar, Ld. 5/3 29 Lund15/5 48 Eslöv
20/12Brilioth, Lars-Olof H. Y., Ög.28/8 26 Uppsala14/5 45 Växjö 1
»Ekstrand, Walter M., Mlm.23/12 11 Malmö1/6 31 Malmö
 Stockholms högskola  
15/9Björk, Carl17/7 27 Sthm11/5 46 Sthm
»Bystedt, Tor2/5 29 Nyköping2/6 48 Nyköping
»Dahlström, Siv29/1 23 St. Tuna10/12 43 Uppsala
»Elden, Inga, f. Hamregård4/2 27 Karlstad30/5 47 Karlstad
»von der Esch, Hans-Ulrich27/1 28 Nürnberg16/5 46 Lundsberg 2
»Holmström, Leif25/10 28 Göteborg31/5 49 Sthm
»Kjellén, Bruno16/6 28 Sthm14/5 49 Sthm
»Lagerquist, Lennart19/3 21 Sthm16/5 40 Sthm
»Lindberg, Olle5/3 25 Nyköping2/5 44 Nyköping 3
»Matton, Owe7/1 29 Sthm23/5 47 Nyköping
»Norén, Olof14/5 28 Sthm19/5 47 Nyköping
»Orell, Birgitta2/11 29 Styrsö7/5 47 Sthm 4
»Perséus, Edvard22/5 28 Sthm25/5 49 Sthm
»Wetter, Gillis4/6 31 Sthm13/5 49 Sthm
»Åstrand, Sven-Gustaw27/9 28 Sthm15/5 48 Sthm

 

1 Fil. kand.-ex. i Lund 15/9 50. — 2 Ekonomex. i Göteborg 25/4 51. — 3 Ekonomex. i Sthm 23/5 49. — 4 Fil. kand. ex. i Sthm 11/3 50. 

 

dagnamn, nationFödelsedag och -ortstudentex.
30/10Brusén, Vollrath1/4 30 Arvika8/5 50 Arvika
»Eliasson, Nils12/ 1 23 Östersund7/5 43 Östersund 1
»Gustafsson, Kjell11/1 29 Sthm19/5 49 Sthm
»Mohlin, Torgil13/1 29 Sthm12/5 28 Sthm
»Nordh, Lennart11/8 25 Göteborg14/5 45 Jönköping
»Stjernström, Ingolf9/2 30 Risinge26/5 50 Sthm
»Tandberg, Erik16/11 29 Sthm14/5 28 Sthm
15/12Abelin, Hans-Henrik10/2 30 Linköping12/5 48 Sthm
»Carlsson, Bengt18/3 28 Oskarshamn31/5 48 Örebro
»Carlsson, Börje11/7 14 Ösmo11/5 33 Sthm
»Holm, Sven-Olov6/5 28 Linköping29/5 48 Linköping
»Kämpe, Bo1/5 26 Sthm29/5 45 Sthm
»Lindesvärd, Hans6/1 29 Sthm12/5 28 Sthm
»Nyström, Martin14/3 29 Sthm3/6 48 Skellefteå
»von Plomgren, Anne-Marie3/9 27 Sthm7/6 46 Sthm
»Salmonsson, Kerstin, f. Rosander11/5 27 S:t Olai13/5 46 Eskilstuna
»Schierbeck, Per25/5 29 Västervik25/5 48 Västervik
»Serner, Harald15/3 31 Halmstad19/5 49 Sthm
»Sterzel, Fredrik29/10 34 Sthm13/5 52 Sthm
»Thunberg, Olof15/4 11 Kalmar9/12 35 Sthm
»Zetterquist, Göran24/1 31 Eskilstuna19/5 49 Sthm
 

Statsvetenskaplig juridisk examen

Uppsala Universitet

  
6/7Forsberg, Nil Gustav, G.-H.7/11 25 Gävle8/5 45 Gävle
 Lunds universitet  
31/8Werkström, Britta I. L., Bl.23/4 26 Karlskrona11/5 44 Karlskrona
11/12Hibe, Erik G., Yst.20/7 28 Lund13/12 47 Lund
 Stockholms högskola  
15/9Karlborg, Sten Åke13/3 28 Sthm19/5 47 Sthm
30/10Hultman, Lars-Erik19/6 30 Sthm12/5 50 Sthm
15/12Aschan, Göran30/12 31 Linköping22/5 50 Linköping
»Bolvin, Lars18/10 30 Sthm18/5 49 Sthm
»Ekbohm, Lage26/8 29 Sthm28/5 48 Lidingö
»Ericsson, Bengt27/1 25 Köping4/5 45 Västerås
»Eskång, Uno26/5 23 Jönköping10/12 43 Lund
»Fritz, Lennart24/9 25 Säby 
»Gejrot, Bo14/4 22 Sthm18/5 40 Sthm
»Gustafsson, Åke16/2 28 Karlstad31/5 47 Karlstad
»Harder, Ulf7/5 28 Sthm12/6 51 Sthm
»Spungin, Tore15/5 29 Sthm10/12 48 Sthm
 

Distriktsåklagarexamen

Stockholms högskola

  
15/9Axehult, Björn 4/9 27 Sollefteå1/6 49 Sollefteå
»Ericson, Carl-Eric14/8 28 Norberg26/8 49 Örebro
»Ramnek, Lennart20/12 30 S. Åsums2/9 49 Ystad
»Svensson, Karl-Gerhard11/3 28 Örnsköldsvik29/5 48 Örnsköldsvik

 

 Sammanfattning   
 UppsalaLundStockholmS:a
Juris kandidatexamen24203680
statsvetenskaplig juridisk examen121215
Distriktsåklagarexamen44

 

1 Ekonomexamen i Göteborg 31/5 48.

 

Trycklov meddelat 22/3 1955.