CURT FALKENSTAM. Bakom galler. Med förord av IVAR AGGE. Kristianstad 1954. Igo-förlaget. 635 s. Kr. 68,00.

 

    Detta omfattande och dyra arbete kan betecknas såsom en populär encyklopedi över kriminalvård och kriminalpolitik. I omväxlande blandning givas där glimtar ur straffverkställighetens historia med ingående skildringar av olika metoder för dödsstraff, bödelns verksamhet och celebra avrättningar

 

1 Här kan — utan all jämförelse i övrigt — uppmärksamheten fästas på den svenska arbetsdomstolens dom 1946 nr 66. 

LITTERATURNOTISER 269samt redogörelser för uppseendeväckande brott och brottsutredningar från in- och utland. I sistnämnda hänseende har förf. fyllt vissa av de luckor i litteraturen om berömda svenska brottsfall, som YNGVE LYTTKENS t. v. lämnat öppna. Bokens tyngdpunkt är dock en rapsodisk men välskriven och instruktiv framställning av nutida svensk fångvård och ungdomsvård. Här finnas bl. a. en redogörelse för flertalet svenska fångvårdsanstalter och deras chefer, lättlästa avsnitt om modern kriminalpolitik och det dagliga livet på anstalterna, karakteristiker av en del intagna samt interiörer från dragkampen bakom (och framför) kulisserna i modern svensk kriminalvård.
    Arbetet synes kunna fylla en uppgift såsom medel att popularisera den svenska kriminalvården. De mera sensationella partierna få därvid betraktas som lockbete.

H. T.