Stockholms högskolas juridiska förening har under år 1954 anordnat följande sammankomster: D. 5 mars föredrag av hovrättsassessorn Per-Erik Fürst över ämnet »Varför nekar en brottsling?»; d. 30 mars föredrag av docenten Torstein Eckhoff över ämnet »Rättssociologien och dess möjligheter» samt efterföljande debatt med ett antal av fakultetens lärare och elever som deltagare; d. 13 april paneldiskussion om »Är det svårt att samarbeta med jurister?» mellan byråchefen Torsten Eriksson, med. lic. Karl-Erik Törnquist, 1 :e byråsekr. Mascoll Silfverstolpe, överkonstapeln Sten Hammargren, byråchefen Erik Westerlind, docenten Gustaf Petrén, fil. dr Börje Hanssen, ombudsmannen Styrbjörn von Feilitzen samt hovrättsassessorn Sten Rudholm; d. 30 april valborgsmässofest på Hasselbacken; d. 9 okt. recentiorsfest med spex på Kårhuset; d. 26 okt. »Juristen på arbetsmarknaden», kort vägledning av en domare hovrättsfiskalen Bertil Holmquist, en åklagare stadsfiskalen Bert de Woul, en advokat Bure Malmström, en förvaltningsjurist 1 :e byråsekr. T. Å. Leissner och sekr. Gunnar Lundberg, Sveriges juristförbund; d. 9 nov. rundabordssamtal angående »Utländsk juristutbildning och svensk» under ledning av prof. Per Olof Ekelöf, hovrättsrådet Gösta Graffman, amanuens Lennart Blom; under senare delen av höstterminen ett besök på Långholmen samt d. 15 dec. julfest.
    Föreningen har under året haft nöjet att som sina gäster se en representant för vardera Juridisk Diskussionsklubb i Köpenhamn, Juristföreningen i Oslo samt Juristföreningen Codex i Helsingfors. En representant för föreningen gästade under våren på särskild inbjudan Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn. En representant för föreningen besökte under våren Juristföreningen Codex i Helsingfors i samband med Nylands nations årsfest.
    Styrelsen har under år 1954 haft följande sammansättning: Ordf. jur. stud. Harald Serner, v. ordf. jur. stud. Carl-Ivar Skarstedt, sekr. jur. stud. Marianne Hanell, skattm. jur. stud. Olle Foyer, bibliotekarie jur. stud. Göran Hedelius samt konsulenter jur. stud. Lars Almström och jur. stud. Per Schierbeck,
    Föreningen har 624 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under 1954 sammanträtt tre gånger, varvid föreningsangelägenheter avhandlats. Föreningen har hållit traditionell höstfest med damer. Styrelsen för verksamhetsåret 1954—1955 utgöres av assessorn Sven Sigander, ordf., adj. led. Bengt Hamdahl, v. ordf., fiskalen Erik Borglund, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Jan-Erik Jagander och Carl-Fredrik Bissmarck. Föreningen har omkring 30 medlemmar.