Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1955 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden H. Zetterberg (statsråd), K. Holmgren (statssekr. i hand.dep.), A. Ribbing (rättsavd. chef i jordbr.dep.), Y. Linder (hyresregl.komm.), K. Sidenbladh (lufträttssakkunniga), T. Nordström (lagberedningen), Å. Martenius (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), S. Dennemark (lagbyråchef i just.dep.), G. von Sydow (komm.dep.) och H.-F. Ringdén (t.f. rev. sekr.); assessorerna E. Conradi (just.dep.), R. Nyman (socialdep.), P.-E. Fürst (jordbr.dep.), A. Brunnberg (lagbyråchef i inrikesdep.), S. af Geijerstam (statssekr. i inrikesdep.), A. Lindstedt (t.f. kommerseråd), B. Alexanderson (lagberedningen), L. Granqvist (socialdep.), G. Lagergren (int. domstolen i Tanger), S.-G. Jonzon (jordbr.dep.), P. G. Bergsten (lagbyråchef i just.dep.), E. Falk (likvidationsnämnden), G. Wessman (t.f. rev.sekr.), E. Backman (MO-ämbetet), Sara Falk (t.f. rev.sekr.), G. Seldén (RÅ-ämbetet), C. Hamilton (t.f. rev.sekr.), T. Hesser (auktorrättskomm.), H. Nordquist (inrikesdep.), H. Nordström (just.ministeriet i Etiopien), F. Nyquist (byråchef i hyresrådet), P. Westerlind (finansdep.), J. Gyllensvärd (just.dep.), S. Mejegård (riksdagen), N. E. Åqvist (byråchef hos MO), B. Hult (sekr. i strafflagberedningen), I. Wallenberg (just.ministeriet i Etiopien), G. Petrén (just.dep.), S. Rudholm (t.f. lagbyråchef i just.dep.), C. Holmberg (just.dep.), Å. Sundquist (handelsdep.) och B. Mollstedt (just.dep.) samt fiskalerna B. Holmquist (just.dep.), E. Hellner (arbetsdomstolen), O. Rainer (org.nämnden), N. Mannerfelt (org.nämnden), U. Nordenson (Arbetsgivarföreningen), S. Edlund (arbetsdomstolen) samt F. Andrén, H. Hessler, L. Hjerner, O. Bruun och G. Hjelmér (studier);
    I Göta hovrätt: hovrättsråden B. Beskow (kanslichef hos likvidationsnämnden), T. Ahlgren (t.f. rev.sekr.), O. Hegrelius (statssekr. i jordbr.dep.), E. Walberg (byråchef hos RÅ), L.-E. Björkman (t.f. rev.sekr.), O. Svensson (t.f. rev.sekr.), P. Karlberg (t.f. rev.sekr.), K. Ahlbom (t.f. rev.sekr.), assessorerna T. Granger (t.f. rev.sekr.), O. Lundvik (just.dep.), B. Olsén (föredragande i likvidationsnämnden), fiskalerna H. Romander (sekr. i riksdagens I lagutskott), R. Lindgren (sekr. i 1951 års rättegångskommitté) och Å. Gustafsson (not. med sekr.göromål i riksdagens I lagutskott) samt tingsdomaren G. Schnell (t.f. rev.sekr.);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden K. Larsson (t.f. rev.sekr.), S. O. Svensson (soc.dep.), O. Petrén (lagbyråchef i just.dep.), G. Engström (soc.dep.), assessorerna S. B. Jacobson (t.f. rev.sekr.), S. Larsson (sjukdom), S. Walberg (finansdep.), C. G. Persson (inrikesdep.), B. Hjern (just.dep.), fiskalerna C. Nordström (Svenska övervakningskontingenten i Korea), K. G. Lindelöw (sekr. i riksdagens II lagutskott), I. Rehnberg (dir. i Skånes Handelskammare), H. B. Andersson (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott) och Ö. Wetterberg

 

288 PERSONALNOTISER(d:o) samt tingssekreteraren J. E. Elliot (not. med sekr.göromål i riksdagens II lagutskott);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden S. Y. Söderlund (exp.chef i handelsdep.), W. Stoltz (t.f. rev.sekr.), K. W. Modigh (t.f. rev.sekr.), T. Hellquist (sekr. i församlingsstyrelsekommittén), assessorerna G. Ernulf (sekr. i riksdagens III lagutskott), B. Erichs (t.f. rev.sekr.), I. Ulveson (handelsdep.), S. Petterson (just.dep.), fiskalerna B. O. Hamdahl (not. med sekr.göromål i riksdagens III lagutskott), S. Hillert (studier), T. Löfstedt (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott), U. Cervin (studier) och C. G. Palmgren (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott) samt tingsdomaren N. Berglund (byråchef hos JK):
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden C. Mellander (likvidationsnämnden), C.-G. Asplund (domare i High Court, Etiopien), V. Körlof (komm.dep.) och T. Melin (t.f. rev.sekr.);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden E. Dahlin (tf. rev.sekr.), B. Kjellin (statssekr. i just.dep.), Y. Samuelsson (rättsavd.chef i soc.dep.), W. Larsson (t.f. rev.sekr.), Å. Paulsson (byråchef i försvarsdep.) och I. Lidbeck (eckl.dep.).