Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1954 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: Ulla Ljungh-Hoff, Böret Eriksson, G. Grönvall, J. Ericson, C. Rune, C. Lidbom, P. C. Lundbergh, Magdalena Haeggström, T. Sverne, E. Green, C.-J. Cosmo, A. Wigelius, A. Gustafsson, L. Molin, E. Skoglar, J. Sundberg, L. Herlitz, R. Berggren, P. Hildebrand och C. Levin;
    i Göta hovrätt: S. Bergman, Å. Gisby, B. Frank och K. Wullt;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: F.-G. Svanberg, B.-E. Jeppsson, H. Gullberg och P.-E. Paulson;
    i hovrätten för Västra Sverige: B. Bengtsson, O. Börjeson, C.-G. Palmgren, U. Lindquist, C.-F. Bissmarck, B. Sjögren, A. Rosén och C.-A. Norrdell;
    i hovrätten för Nedre Norrland: T. Widebeck, G. von Post och R. Delvin;
    i hovrätten för Övre Norrland: S. Åhgren, I. Kilander, P. Löfström, A. Bengtsson och S. Bjurek.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    25 mars 1955 utnämnt e. assessorerna vid Göteborgs rådhusrätt Gösta Ohlsson och Gunnar Dejenfelt till assessorer vid samma rådhusrätt;
    15 april 1955 utnämnt e. o. fiskalen i hovrätten för Övre Norrland Bertil Hagard till assessor vid rådhusrätten i Kristianstad;
    s. d. utnämnt t. f. assessorn vid rådhusrätten i Luleå Per Löfström till assessor vid samma rådhusrätt.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 31 mars 1955 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Lars Ljungström till vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 april 1955 t. o. m. 31 mars 1958.

 

    Åklagar- och polisväsendet. K. M:t har
    25 mars 1955, med motsvarande entledigande för polisintendenten Alvar Zetterquist, förordnat landsfogden i Kalmar län Axel Danielson till polisintendent i Stockholm;
    s. d. förordnat andre stadsfiskalsassistenten i Stockholm Bertil Österberg att uppehålla en befattning ss bitr. stadsfiskal i lönegrad Ca 37 i samma stad.

 

Trycklov 26/4 1955.