TH. THORSTEINSSON. Fra fremmede retssale. Fjerde samling. Kbhvn 1954. Munksgaard. 244 s. Dkr. 18,00.

 

    I likhet med de tidigare samlingarna i højesteretssagfører TH. THORSTEINSSONS välkända serie Fra fremmede retssale (se SvJT 1941 s. 290, 1945 s. 532 och 1953 s. 500) innehåller den nyutkomna fjärde samlingen studier över berömda eller beryktade rättssaker och jurister från skilda länder och tider. Tyngdpunkten utgöres denna gång av en ingående redogörelse för Dreyfusaffären, byggd på bl. a. de stenografiska referaten från rättsförhandlingarna. Detta märkliga drama, som utspelades under tolv år kring sekelskiftet och som efter hand fängslade en hel värld och förde Frankrike till randen av inbördeskrig, tillhör nu i en mening rättshistorien, men så länge som lögner och prestigehänsyn spelar en roll i mänsklig sammanlevnad har Dreyfusaffären alltjämt full aktualitet.

    Thorsteinssons särskilda intresse för anglosachsiskt rättsliv kommer till uttryck i flera av samlingens tretton uppsatser. En längre artikel är ägnad Thomas Erskine, av Thorsteinsson och andra kallad Englands största advokat. En annan uppsats rör Baccaratsaken, som näst efter rättegångarna mot Oscar Wilde var den största rättssensationen i England under 1800-talets sista decennier. Detta societetsmål var påfrestande inte bara för huvudpersonen Sir William Gordon-Cumming och vittnena, däribland dåvarande prin-

 

LITTERATURNOTISER 339sen av Wales sedermera Edward VII, utan även för domaren, the Lord Chief Justice Lord Coleridge. Som det anstår en engelsk domare var Lord Coleridge vid denna tid något till åren och han trotsade i det längsta advokaternas alla ansträngningar att föra honom in i Baccaratspelets inte särskilt svårtillgängliga grunder. Under rättsförhandlingarna satt Lady Coleridge — enligt den skildring av processen som försvarsadvokaten Sir Edward Clarke givit i sina Minnen och som Thorsteinsson återger — vid sin makes sida. Hon hade till uppgift att »gribe ind over for den Indslumringstilbøjelighed, der paa denne Tid var blevet mærkbar.»
    Dessa rader må vara tillfyllest för att för SvJT:s läsare presentera den fjärde volymen av Fra fremmede retssale. För dem som läst de tidigare volymerna i serien torde det f. ö. vara tillräckligt att säga att den senaste volymen är lika lärorik, välskriven och roande som de tidigare. Och nu väntar vi på den femte samlingen.

S. R.