Carl Ludvig Schönmeyr avled d. 6 mars 1955. Han var född i Stockholm d. 18 juli 1879 samt avlade mogenhetsex. där 1897 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1901. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt var han sedan 1907 delägare i N. Setterwalls advokatbyrå i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1907.

 

    Josef Alfred Gestblom avled d. 10 mars 1955. Han var född i Västeråker, Uppsala 1., d. 9 juli 1877 samt avlade mogenhetsex. i Uppsala 1896 och jur.utr.kand.ex. där 1903. Han började därefter tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev kriminalassessor 1913, civilassessor samma år och rådman 1924. Han avgick med pension 1947.

 

    Karl Gustaf Walter Kant avled. d. 15 mars 1955. Han var född i Södertälje d. 20 febr. 1872 samt avlade mogenhetsex. i Uppsala 1889 och jur.utr.kand.ex. där 1896. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelsen i Uppsala län blev han 1910 civilrådman i Uppsala och 1929 borgmästare. Han avgick med pension 1936.

 

    Karl Gunnar Helge Schött avled d. 8 april 1955. Han var född i Göteborg d. 28 aug. 1916 samt avlade studentex. i Stockholm 1935 och jur.kand.ex. där 1940. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt, länsstyrelser och riksräkenskapsverket blev han 1945 kamrer vid Uppsala universitet och från 1952 akademisekreterare och sedermera förste byråsekreterare. Han var SvJT:s ombud vid Uppsala universitet.

 

    Johan Viktor Samuel de Maré avled d. 21 april 1955. Han var född i Stockholm d. 26 febr. 1864 samt avlade mogenhetsex. i Falun 1882 och hovrättsex. i Lund 1896. Under åren 1896—1900 var han verksam som advokat i Falun. Från 1900 drev han advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1903.

 

    Bengt Arvid Reinhold Ekström avled d. 27 april 1955. Han var född i Halmstad d. 20 sept. 1887 samt avlade mogenhetsex. där 1906 och jur.kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tjänstgöring på advokatkontor och tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid rådhusrätten i Halmstad, där han blev brottmåls- och magistratsrådman 1938, civilrådman 1941 och inskrivningsrådman 1946. Han avgick med pension 1952.

 

    Emil Fritiof Knut Sommarin avled d. 20 maj 1955. Han var född i Malmö d. 13 jan. 1874 och avlade mogenhetsex. där 1891. Han blev fil. kand. i Lund 1893, fil. lic. 1899 och fil. dr 1909 samt jur. kand. 1913. 1909 blev han docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, 1911 t. f. professor vid Göteborgs högskola och åren 1919—1939 var han professor i nationalekonomi och finansrätt vid Lunds universitet. Av trycket har han utgivit bl. a. Bidrag till kännedomen om arbetareförhållandena vid svenska bergverk och bruk i äldre tid till omkring 1720 (akad. avh. 1908), Teoretisk och praktisk national- och privatekonomi (3. uppl. 1923) och Det skånska jordbrukets ekonomiska utveckling 1801—1914 (1917—39).