Præsidentskifte i Østre Landsret. Den 2. september 1955 fylder præsidenten for Østre Landsret Kaj Mundt 70 år og forlader med månedens udgang sit embede. Præsident Mundt blev dommer i Østre Landsret 1938 og har siden 1944 været rettens præsident.
    Til hans efterfølger er udnævnt landsdommer Erik Andersen, som er født 1907 og juridisk kandidat 1932. Han virkede derefter i justitsministeriet, hvor

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 515han i 1945 udnævntes til kontorchef, og udnævntes i 1952 til dommer i Østre Landsret efter at have været konstitueret i landsretten 1948—50. Retspræsident Andersen har tillige været justitsministeriets kasseinspektør ved politimesterembederne og formand for ministeriernes filmudvalg.

Hv.