Ny professor.
    Till innehavare av Carl Lindhagens professur i internationell rätt vid Stockholms högskola har högskolans styrelse 7 juni 1955 utnämnt docenten vid Uppsala universitet Hilding Eek. K. M:t har 27 juli 1955 fastställt beslutet att gälla från 1 aug. samma år.
    Prof. Eek är född i Visby 8 mars 1910, blev student i Luleå 1928, jur. kand. i Stockholm 1933 samt jur. lic. och jur. dr i Uppsala 1942. Han blev docent i statsrätt och förvaltningsrätt i Uppsala 1948 och i förvaltningsrätt och statsrätt med folkrätt 1952. Efter underrättstjänstgöring 1933—1934 samt kortare tid å advokatbyrå var han konsulterande jurist i Stockholm 1935—1943, varefter han blev politisk redaktör i Aftonbladet från hösten sistnämnda år, en befattning som han lämnade 1948 för att tillträda tjänst i Förenta nationernas sekretariat (sociala departementet) i New York. Han blev sektionschef där 1950 och lämnade sin tjänst 1952, då han blev e. o. docent i Uppsala. Eek var svensk delegat vid FN:s informationsfrihetskonferens i Genève 1948. Bland andra internationella uppdrag må nämnas att han var huvud-

 

524 PERSONALNOTISERsekreterare åt FN:s generalförsamlings specialkommitté för utarbetande av en konvention om informationsfrihet 1952. Sedan 1953 har han varit svensk ledamot av Europarådets kulturexpertkommitté. Från trycket har han utgivit förutom uppsatser i skilda juridiska ämnen Kring källorna till Gotlands medeltida sjörätt (1936), Om tryckfriheten (akd. avh. 1942), Administrativa frihetsberövanden (1943), Statens maktsfär i luftrummet (1943), Nya stater och nya regimer (1945), Nya tryckfrihetsförordningen (1948), Socialpolitiken inför internationellt forum (1951), Freedom of Information as a Project of International Legislation (1953), Socialrätt (1954), Om främlingskap (1955) och Sveriges utrikespolitik och FN som internationell organisation (1955).