Häradsrätterna. K. M:t har 30 juni 1955 utnämnt e. o. ass. i hovrätten över Skåne och Blekinge Per Ryding och e. o. ass. i Göta hovrätt Harald Kastrup till tingsdomare fr. o. m. 1 juli 1955, Ryding i Hallands södra domsaga och Kastrup i Flundre, Väne och Bjärke domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    27 juli 1955 förordnat rådmännen i Sthm Richard Kettner och Knut Ljungberg att t. v. intill utg. av 1957 vara ordf., Kettner å Sthms rådhusrätts 22 avd. och Ljungberg å samma rådhusrätt 23 avd;
    16 aug. 1955 utnämnt ass. vid rådhusrätten i Malmö Arne Lenander till rådman i samma stad;
    s. d. utnämnt tingssekr. i Bråbygdens och Finspånga läns domsaga Lars-Olov Janzén till ass. vid rådhusrätten i Karlskrona fr. o. m. 1 okt. 1955.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    13 juli 1955 utnämnt polisintendenten i Hälsingborg Göte Friberg till stadsfiskal i samma stad fr. o. m. 1 sept. 1955;
    14 juli 1955 förordnat e. o. landsfogdeass. Karl Erik Bertil Jarl till e. o. andre stadsfiskalsass. i Sthm,
    s. d. förordnat envar av e. o. landsfogdeass. Bengt Gustaf Herder och e. o. polissekr. Per-Gunnar Vinge att fr. o. m. 1 sept. 1955 med vikariatslön uppehålla en tjänst såsom förste stadsfiskalsass. i Ca 30 i Sthm;
    s. d. förordnat e. o. landsfogdeass. Dagmar Heurlin att med vikariatslön uppehålla en tjänst såsom förste stadsfiskalsass. i Ce 30 i Sthm;
    s. d. förordnat envar av e. o. landsfogdeass. Gösta Thorvald Etiasson, Bengt Henrik Erlandsson och Sonja Ingegerd Arbman att med vikariatslön uppehålla en tjänst såsom andre stadsfiskalsass. i Ca 26 i Sthm;
    s. d. förordnat e. o. landsfogdeass. Claes Zeime att fr. o. m. 1 sept. 1955 med vikariatslön uppehålla en tjänst såsom andre stadsfiskalsass. i Ce 26 i Sthm;
    K. M:t har 16 aug. 1955 förordnat landsfogden i Sthms län Gustaf Österdahl att fr. o. m. 1 sept. 1955 t. v. t. o. m. 30 juni 1956 uppehålla statsåklagarbefattningen i Göteborg.

 

    Tornedalens rättshjälpsanstalt. K. M:t har 30 juni 1955 förordnat advokaten Erik-Gustav Burman till direktör vid Tornedalens rättshjälpsanstalt fr. o. m. 1 juli 1955.

 

    Stockholms högskola. Till docent vid Sthms högskola i statsrätt och förvaltningsrätt har 7 juni 1955 förordnats adv. fil. dr och jur. lic. Stig Jägerskiöld.

 

    Juridiska examina första halvåret 1955.
Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.Juris licentiatexamenUppsala universitet30/6 Almgren, Karl Hugo Göran, Norrl. 11/9 20 Mariestad 19/5 38 Umeå 1Lunds universitet28/4 Wallén, Per-Edwin M., Yst. 15/4 25 Malmö 31/5 44 Göteborg 2Juris kandidatexamenUppsala universitet2/2 Fors, Bjarne Axelsson, S-N 3/7 25 Örebro 17/12 43 Sthm2/2 Andreasson, Sven-Lennart, Gbg 16/7 26 Göteborg 8/5 47 Göteborg17/2 Ringborg, Ethel Gunhild, Ög 24/10 30 Kalmar 16/5 50 Norrköping17/2 Grönvall, Nils Einar (Nic), Gbg 14/1 32 Göteborg 4/5 50 Göteborg18/2 Andreen, Clarenore Gunilla, Gbg. 30/5 30 Sthm 25/5 48 Sthm

 

1 Jur. kand.-ex. 20/6 44. — 2 Jur. kand.-ex. 31/10 51.

 

526 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.26/2 Wiberg, Ragne, Gbg 25/1 29 Göteborg 10/5 48 Göteborg5/3 Westlander, Arne, Värml 11/6 29 Enköping 10/5 48 Uppsala10/3 Börjesson, Leif Inge, Gbg 22/8 28 Göteborg 12/5 48 Göteborg15/3 Gullesjö, Bengt Oskar, G-H 25/6 29 Grums 20/5 49 Gävle2/4 Danielsson, Lars, Ög 3/1 29 Linköping 29/5 48 Linköping2/4 Eriksson, Åke Herman, Norrl 9/1 30 Krokom 28/5 49 Östersund2/4 Skugge, Olof, Norrl 27/5 29 Berg, Jämtl. 1. 27/5 49 Östersund16/4 Olsson, Marc Per Albert, V-Dala. 23/4 28 Hedemora 8/5 47 Uppsala16/4 Harling, Jerk Ragnar, Gbg 5/12 28 Göteborg 11/5 48 Göteborg29/4 Henriques, Wilhelm, Gbg 16/6 31 Göteborg 6/5 50 Göteborg3/5 Ebenfelt, Lars Anders Gustaf, Vg 22/12 29 Borås 48 Borås3/5 Norén, Alf-Erik, Gbg 16/7 29 Göteborg 12/5 48 Göteborg3/5 Larsson, Sven Albert Agne, Kalmar 18/9 28 Gårdveda, 28/5 49 KalmarKalm. 1.3/5 Widmark, Lars Ingvald, Norrl 15/1 28 Själevad 27/5 48 Örnsköldsvik16/5 Kiviaed, Woldemar, Uppl 1/4 24 Kavast, Est- 24/4 44 Pernau, Estland land17/5 Björkman, Eric Hjalmar, S-N 9/12 20 Paris 42 Eskilstuna27/5 Garström, Sven Sixten Erik, Vg 28/4 27 Lidköping 6/6 47 Skara27/5 Fenger-Krog, Jan, Gbg 11/3 29 Göteborg 4/6 48 Lundsberg27/5 Langelius, Tove Olga, Gbg 3/4 27 Köpenhamn 21/5 47 Göteborg27/5 Spak, Carl-Anton, Smål 15/2 29 Anundsjö 24/5 48 Karlskrona2/6 Lunden, Lars Erik, Gbg 1/10 29 Göteborg 16/5 49 Göteborg2/6 Blomquist, Bo Gösta, S-N 8/9 24 Grythyttan 9/5 44 Örebro10/6 Fahlander, Tord Ivan, G-H 23/6 28 Ljusdal 27/5 48 Hudiksvall10/6 Ståhlbrand, Sven Folke, Sthm 26/5 23 Sthm 2/6 50 Sthm18/6 Ekholm, Gustav Ragnarsson, Ög 14/10 30 Västervik 20/5 49 Linköping18/6 Hedlund, Bo Jan-Erik, Vg 19/4 30 Borås 24/5 50 Borås18/6 Qvarnström, Ingmar, Ög 11/5 30 Västervik 13/5 49 Västervik30/6 Jonsson, Jonas-Olof, Norrl 14/3 23 Ström, Jämtl.l. 3/5 45 Uppsala30/6 Sjölund, Vanja Elisabeth, Norrl 11/9 29 Själevad 31/5 49 ÖrnsköldsvikLunds universitet21/1 Ramkull, Stig L., Mlm. . . . . . . 19/2 30 Malmö 10/5 49 Malmö22/2 Jertov, Bengt S. E., Hld 10/5 27 Hälsingborg 17/5 47 Göteborg21/2 Wollter, Karl-Anders l., Gbg 7/5 27 Lund 29/5 45 Göteborg3/3 Malmros, William Å., Mlm 30/9 29 Malmö 12/5 48 Malmö17/3 Yddborn, Bertil H., Bl 19/9 26 Malmö 27/5 47 Karlskrona31/3 Hinnfors, Ivar S., Sm 15/1 22 Hinneryd 26/5 50 Lund4/4 Bergman, Bengt A., Mlm 24/7 27 Malmö 8/5 47 Malmö7/4 Björnberg, Bengt I. A., Sm 21/3 26 Hjälmseryd 24/5 50 Lund14/4 Grönwall, Sven R. E., Gbg 25/9 24 Hälsingborg 17/5 47 Göteborg28/4 Käck, S. Gunilla, f. Ohlsson, Mlm. 5/7 30 Sthm 1/6 49 Lund30/4 Ekström, Erik Ö., Gbg 6/5 27 Göteborg 11/5 49 Göteborg20/5 Mattisson, Erik V., Mlm 23/2 26 Göteborg 23/5 46 Malmö25/5 Olsson, Stig H. E., Kr 25/5 32 Göteborg 19/5 50 Kristianstad25/5 Brander, Olof E. O., Yst 28/5 32 Helsingfors 25/5 50 Helsingfors27/5 Östlund, Karin, Mlm 3/12 19 Djursholm 11/6 49 Sthm28/5 Höye, Ingeborg E., Hb 8/2 28 Hälsingborg 17/5 47 Hälsingborg6/6 Wingstrand, John D., Gbg 29 Göteborg 7/6 48 Göteborg6/6 Marke, B. Per Olof, Kr30 Ljungby 30/5 49 Hässleholm11/6 Ekestaf, A. Einar, Mlm 4/5 22 Reslöv 13/5 44 Landskrona13/6 Hederström, Björn A., Mlm 29/10 30 Malmö 9/5 49 Malmö21/6 Andersson, Sven F., Sm 5/6 27 Gränna 11/5 48 Jönköping22/6 Regen, J. Gunnar, Yst 19/12 28 Anderslöv 21/5 48 TrelleborgStockholms högskola31/1 Arvidsson, Lars 5/5 25 Göteborg 31/5 44 Göteborg1

 

1 Fil. ämbetsex. i Göteborg 31/5 50.

 

PERSONALNOTISER 527Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.31/1Gunnarsson, Bengt 30/6 30 By 5/5 50 Sthm31/1 Hartog, Sten 15/1 30 Göteborg 11/5 48 Sthm31/1 Hellermark, Bengt 14/5 31 Lindesberg 16/5 49 Nyköping31/1 Janson, Arne 32 Norrköping 10/6 50 Sthm31/1 Kåhre, Björn 25/3 28 Sthm 17/5 49 Sthm 131/1 Lange, Gösta........... 21/5 31 Sthm 16/5 49 Sthm31/1 Loeft, Bertil 13/10 Älmhult 2/5 44 Hälsingborg231/1 Olmårs, Sven 26/8 23 Alfta31/1 Sandberg, Hans 25/12 28 Sthm 6/5 47 Sthm31/1 Wistrand, Anders 12/12 30 Sthm 16/5 49 Sthm5/3 Broberg, Arne 12/6 32 Sthm 8/6 51 Sthm5/3 Eriksson, Ingrid 17/12 31 Warszawa 24/5 50 Djursholm5/3 Granath, Nils 29 Jönköping 20/5 49 Jönköping5/3 Lind af Hageby, Gösta 31/12 29 Wuppertal 16/5 49 Sthm5/3 Lundquist, Rolf 28/9 26 Sthm 28/5 45 Sthm5/3 Rydell, Anne-Marie, f. Zethelius . 20/6 31 Sthm 26/5 50 Sthm5/3 Simon, Béla 9/5 23 Ungern 35/3 Skarstedt, Carl-Ivar 25/6 30 Sthm 12/5 48 Sthm5/3 Wilhelmsson, Bengt 13/4 26 Sthm 11/12 46 Sthm2/4 Brunskog, Lars-Uno 21/5 31 Sthm 17/5 49 Sthm2/4 Eckedal, Sten 27/9 23 Sthm 12/12 46 Sthm2/4 Ekman, Lars 19/8 30 Norrköping 17/5 49 Sthm2/4 Kånne, Bertil 19/5 29 Skövde 24/5 49 Skövde2/4 Landin, Ingrid, f. Wallin 14/12 21 Borlänge l8/5 42 Uppsala2/4 Lenstrup, Jörgen 27/10 26 Uppsala 10/5 47 Sthm2/4 Lignell, Ulf 3/4 33 Vallsjö 8/5 51 Sthm2/4 Linder, Georg 6/10 25 Sthm 12/12 46 Sthm2/4 Mossberg, Lars 20/10 28 Danderyd 4/6 48 Sthm2/4 Palenius, Lars 25/4 28 Sthm 15/5 48 Sthm2/4 Palm-Jensen, Björn 27/4 30 Sthm 17/5 49 Sthm2/4 Rosfors, Hans 2/2 28 Sthm 12/5 48 Sthm2/4 Wesström, Bertil 6/5 24 Karlskrona 6/6 46 Sthm26/5 Bergman, Björn 27/6 29 Sthm 18/5 48 Sthm26/5 Danelius, Hans 2/4 34 Sthm 16/5 51 Sthm26/5 Herrström, Per-Åke 31/3 32 Sthm 28/5 50 Sthm26/5 Högdahl, Sven 28/2 26 Holmedal 24/5 47 Visby26/5 Johansson, Torsten 23/12 26 Bureå 22/5 48 Umeå26/5 Kwart, Ruben 1/9 25 Sthm 3/6 47 Lundsberg26/5 Lagergren, Anders 11/10 29 Sthm 12/5 48 Sthm26/5 Liljeson, Hans 19/12 30 Sthm 14/5 49 Sthm26/5 Lindeberg, Bengt 27/8 29 Rotterdam 20/5 49 Saltsjöbaden26/5 Mattsson, Berndt 19/8 18 Helgum26/5 von Porat, Didrik 27/2 30 Sthm 15/5 48 Sthm26/5 van Rijswijk, Jan 19/7 28 Hälsingborg 12/5 48 Sthm26/5 Sandell, Kurt 28/4 29 Eksjö 20/5 49 Eksjö26/5 Sjöberg, Erik 8/6 28 Örnsköldsvik 29/5 48 Örnsköldsvik426/5 Stark, Hans-Olov 4/8 31 Sthm 7/5 51 Sthm26/5 Wennerholm, Axel 18/4 29 Sthm 19/5 47 Sthm30/6 Anderberg, Carl 15/8 30 Sthm 14/5 49 Sthm30/6 Anderberg, Hans 16/5 28 Sthm l8/5 48 Sthm30/6 Beite, Tord 30/1 31 Sthm l4/5 49 Sthm30/6 Blomqvist, Rune 3/8 26 Sthm 2/6 45 Sthm 530/6 Hennius, Jackie 7/1 31 Arvida, 9/5 49 SthmKanada

 

1 Statsv.-jur. ex. i Sthm 8/3 52. — 2 Distriktsåklagarex. Sthm 31/1 49. — 3 Dr.juris i Budapest 23/12 46. — 4 Distriktsåklagarex. i Sthm 27/6 53. — 5 Civilekonomex. i Sthm 16/2 51. 

528 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.30/6 Heurgren, Sven 17/9 30 Sthm 24/5 49 Skövde30/6 Johansson, Lillemor 13/6 30 Södertälje 1/6 49 Södertälje30/6 Jonson, Lars 22/1 29 Södertälje 19/5 47 Södertälje130/6 Lina, Maj-Lis 11/5 25 Luleå 17/5 44 Luleå30/6 Lindahl, Jan-Mats 20/3 27 Hälsingborg 18/5 48 Sthm30/6 Magnusson, Alice 25/6 31 Sthm 6/5 50 Sthm30/6 Mattsson, Karl-Erik 9/2 23 Falköping 10/12 42 Lund30/6 Munck af Rosenschöld-Fritzsche,Karin 21/4 31 Sthm 10/5 48 Sthm30/6 Pang, Ervin 6/1 13 Vörumaa,Estland30/6 Rabe, Lars 17/4 28 Sthm 18/5 46 Sthm30/6 Schneider, Torsten 7/9 31 Wien 25/5 50 Sthm30/6 Stenfors, Bo 15/3 28 Sthm 14/5 46 Sthm30/6 Sundberg, Arne 10/10 25 Sthm 11/5 45 SthmYlander, Lars 12/8 28 Uppsala 6/5 47 SthmStatsvetenskapligjuridisk examenUppsala universitet16/4 Höglund, Ingvar, G-H 10/4 27 Bollnäs 16/5 47 SthmLunds universitet1/3 Dahlgren, M. Marie-Louise, f.Hammarskiöld, Mlm 6/8 29 Sthm 14/5 49 Malmö23/3 Dahlgren, O. E. Lillemor, Mlm. . 15/11 31 Malmö 10/5 50 Malmö6/4 Mandal, A. Cecilia, Gbg 8/5 27 Luleå 7/5 46 Lund220/5 Luckey, Lars-Elis, Gbg 25/7 29 Lysekil 18/5 49 Uddevalla28/6 Dchlkvist, Harry V., Hb 23/6 28 Hästveda 18/5 48 Landskrona29/6 Jacobsson, Lars F., Bl 4/5 30 Karlshamn 30/5 49 KarlshamnStockholms högskola31/1 Ek, Rune 19/5 29 Sthm 14/5 49 Sthm31/1 Hedler, Karl-Olov 22/1 27 Sthm 18/5 48 Sthm2/4 Landgren, Per 30 Strängnäs 13/5 49 Sthm30/6 Eriksson, Lars-David 30/1 29 Eskilstuna 27/5 49 Eskilstuna30/6 Högberg, Gunnar 12/12 31 Eskilstuna 17/5 50 EskilstunaDistriktsåk lagarexamenStockholms högskola26/5 Andersson, Lennart 27/10 30 Göteborg 24/5 50 Vänersborg26/5 Bremberg, Lars 19/3 31 Gävle 15/5 50 Gävle26/5 Fahlander, Bo 28/3 31 Umeå26/5 Glennert, Kjell 4/10 30 Övre Ullerud 3/5 50 Karlstad26/5 Holmér, Hans 28/12 30 Sthm 9/5 50 Sthm26/5 Morath, Axel 14/11 29 Sundsvall 26/5 50 Sundsvall26/5 Nilsson, Guldner 4/9 30 Ingatorp 27/5 50 Eksjö26/5 Svahnström, Carl-Erik 23/3 23 Eksjö 19/5 47 Lund26/5 Wadner, Nils-Olof 9/4 28 Linköping 31/5 49 Visby26/5 Walfridson, Torsten 8/6 30 Motala 20/5 50 Örebro30/6 Rönn, Stig B:son 11/9 29 Gårdsjö 27/5 49 Mariestad30/6 Skarin, Lennart 21/3 30 Göteborg 12/5 51 SthmSammanfattningUppsala Lund Stockholm S:aJuris licentiatexamen 1 1 — 2Juris kandidatexamen 34 22 68 124Statsvetenskaplig juridisk examen. 1 6 5 12Distriktsåklagarexamen — — 12 12

 

1 Civilekonomex. i Sthm 20/6 50. — 2 Jur. kand.-ex.5/12 51.Trycklov 5/9 1955.