Waldemar Robert Ditzinger avled d. 13 maj 1955. Han var född i Stockholm d. 1 febr. 1876 samt avlade mogenhetsex. där 1894 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1901. Han började därefter tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev kriminalassessor 1913. Under åren 1918—1928 var han civilassessor.

 

    Ernst Conrad Treffenberg avled d. 21 maj 1955. Han var född i Västerås d. 11 maj 1868 samt avlade mogenhetsex. i Falun 1887 och hovrättsex. i Uppsala 1895. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i bank drev han från 1905 advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1913.

 

    Anton Fabian Virginius Thelin avled d. 8 juni 1955. Han var född i Västerås d. 18 sept. 1891 samt avlade studentex. i Hudiksvall 1911 och jur. kand. ex. i Stockholm 1918. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1926, fiskal 1929 och hovrättsråd 1932. Han blev revisionssekreterare 1935 och utnämndes till vattenrättsdomare i Västerbygdens vattendomstol 1936. Från 1941 var han vattenrättsdomare i Söderbygdens vattendomstol.

 

    Johan Anshelm Nordlöf avled d. 18 juli 1955. Han var född i Hosjö, Kopparbergs l., d. 21 april 1868 samt avlade mogenhetsex. i Stockholm 1887. Efter hovrättsex. i Uppsala 1892 började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev registrator 1908, stadsnotarie samma år och rådman 1913. Han avgick med pension 1938.