Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte d. 30 sept. och 1 okt. 1955 i Göteborg. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, samt till styrelseledamöter stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, Robert Clémentz, Borås, R. A. Seevers, Göteborg, och Bengt Resare, Umeå. Till styrelsesuppl. utsågos stadsfiskalen E. Gamstedt, Malmö, och t. f. bitr. stadsfiskalen Ture Aldén, Sthm.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av lagmannen Einar Holm om åklagaren inför rätta samt av prof. Johs. Andenæs om allmänprevention. — Antalet föreningsmedlemmar är 54.

 

    Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd har vid sammanträde d. 3 nov. 1955 utdelat anslag för rättsvetenskaplig forskning på sammanlagt 10 635 kr. till fem forskare.
    Under verksamhetsåret 1954/55 har till rådet inkommit sammanlagt 38 framställningar om anslag på tillhopa 246 035 kr. för rättsvetenskaplig forskning. Rådet har utdelat 30 anslag på tillhopa 66 035 kr.

 

    Ragnar Wilhelm Seldén avled d. 15 sept. 1955. Han var född i Göteborg d. 5 febr. 1883 samt avlade mogenhetsex. där 1903 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i vattendomstol och Svea hovrätt blev han 1926 häradshövding i Västerbottens mellersta domsaga och 1938 häradshövding i Aska, Dals och Bobergs domsaga. Han avgick med pension 1950.

 

    Joel Lennart Jacobsson avled d. 18 sept. 1955. Han var född i Åkarp, Malmöhus län, d. 27 dec. 1889 samt avlade i Lund studentex. 1910, fil.kand.ex. 1911 och jur.kand.ex. 1914. Efter tingstjänstgöring blev han bitr. jurist på advokatbyrå i Malmö. Från 1931 drev han egen advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1920.

 

    Olof August Löthner avled d. 14 okt. 1955. Han var född i Kristinehamn d. 24 okt. 1885 samt avlade mogenhetsex. i Karlstad 1905 och jur.kand.ex. i Uppsala 1909. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt där han blev assessor 1917 och hovrättsråd 1923. Han blev ordf. å divison 1939 och utnämndes till lagman från 1948. Han avgick med pension 1952.

 

    Georg Selander avled d. 1 nov. 1955. Han var född i Härna, Älvsborgs län, d. 29 aug. 1882 samt avlade mogenhetsex. i Göteborg 1902 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1906. Efter tjänstgöring i domsaga drev han sedan 1909 advokatverksamhet i Motala. Han var 1918—1946 led. av Sveriges advokatsamfund.