142 NOTISER    Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M :t har 25 mars 1955 förordnat om införande fr. o. m. 1 april 1955 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Älvdals, Särna och Idre tingslag av Ovansiljans domsaga (jfr SvJT 1955 s. 215). 

ThW

 

    Bevis om tingsutbildning i Göteborgsdomsagorna. K. M:t har 11 febr. 1955 förklarat, att tingsnotarie i Askims och Mölndals eller Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga skall, för att erhålla bevis som avses i 52 § domsagostadgan, hava innehaft förordnande såsom inskrivningsdomare under minst sex inskrivningsdagar, dock att sådant förordnande under fyra inskrivningsdagar i båda domsagorna samtidigt skall anses tillfyllest (jfr SvJT 1955 s. 214).

ThW

 

DÖDSFALL

 

    Hans Fredrik Ljungholm avled d. 9 nov. 1955. Han var född i Visby d. 17 aug. 1886 samt avlade mogenhetsex. där 1904, fil. kand. ex. i Uppsala 1908 och jur. kand. ex. 1911. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han blev assessor 1920, fiskal samma år och hovrättsråd 1925. Han avgick med pension 1951.

 

    Carl Göran Axel Östberg avled d. 26 nov. 1955. Han var född i Simrishamn d. 20 sept. 1877 samt avlade mogenhetsex. i Malmö 1897 och jur. utr. kand. ex. i Lund 1902. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge blev han stadsnotarie i Kristianstad 1907, rådman där 1916 och borgmästare 1922. Han avgick med pension 1942.

 

    Carl Johan August Munck af Rosenschöld avled d. 4 dec. 1955. Han var född i Stockholm d. 27 jan. 1868 samt avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1886 och hovrättsex. i Lund 1889. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge blev han borgmästare i Landskrona 1898. Han avgick med pension 1948 efter att ha innehaft ämbetet i 50 år.

 

    Erik Olof Selander avled d. 6 dec. 1955. Han var född i Härna, Älvsborgs län, d. 26 maj 1889 samt avlade mogenhetsex. i Göteborg 1908 och jur. kand. ex. i Lund 1912. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt, pensionsstyrelsen och domänstyrelsesn, blev han biträdande jurist å A. Sjöbergs advokatbyrå i Östersund 1917 och delägare 1921. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1920.

 

    Thor Elias Samuel Loodin avled d. 13 dec. 1955. Han var född i Gävle d. 18 mars 1896 samt avlade studentex. där 1915 och jur. kand. ex, i Uppsala 1923. Efter att ha varit bitr. jurist på advokatbyrå blev han 1930 delägare i Lindfors' advokatbyrå i Karlstad. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1927.

 

    Bertil Johan Oskar Berggren avled d. 19 dec. 1955. Han var född i Hörby d. 23 april 1901 samt avlade studentex. i Lund 1920 och jur. kand. ex. där 1927. Efter att ha varit bitr. jurist på advokatbyrå drev han egen advokatverksamhet i Sävsjö och från 1929 i Säffle. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

 

    Per Elis Zimdahl avled d. 20 dec. 1955. Han var född i Hille, Gävleborgs län, d. 4 okt. 1867 samt avlade mogenhetsex. i Gävle 1885 och hovrättsex. i

 

DÖDSFALL 143Lund 1892. Efter tingstjänstgöring blev han borgmästare i Alingsås 1899. Han avgick med pension 1938.