Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1955 hållit sju sammanträden (ett gemensamt med Stockholms rådhusrätts domareförening) därvid förutom föreningsärenden förekommit diskussioner om arvodesdebitering (inledare: adv. Per-Axel Weslien), om arbetsbalanserna hos polis, åklagare och rådhusrätt (inledare: adv. Olof Behm) samt om nya skattebestämmelser (inledare: jur. dr Bex-til af Klercker och adv. Claes Sandels).
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Per-Axel Weslien, ordf., Carl Swartling, v. ordf., Olof Behm, Arthur Boström, Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren och Ingrid Norlander. Suppleanter ha varit advokaterna Tore Flodin, Bengt Lemke och Arne Malmberg. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Barbro Björlingsson, Thure Essén, Per H. Gedda, Birger Hedberg, Bengt Landahl, Magnus Lindahl, Hugo Lindberg, Inga Lindstedt Piltz, Wilhelm Pehrsson, Sven Salmonson, Carl-Axel Sandberg och Torsten Svensson samt såsom suppleanter Gideon Alm, Hans Falkenberg, Lars-Erik Forssman, Bertil Henriques, Rolf Jörgensen, Åke Kron, Nils; Köhler, Elin Lauritzen, Nils-Erik Lindblom, Valborg Lundgren, Bure Malmström och Åke Svensson. Avdelningens sekreterare är adv. Hasselgren. Den räknade vid årsskiftet 398 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1955 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 28 jan. och extra möte d. 28 okt. Vid det ordinarie mötet höll justitierådet Jochum Sjöwall föredrag över ämnet »Advokaterna och processen i högsta domstolen».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Arnold Andersson, Motala, Bror Schultz, Jönköping, och Pontus Svinhufvud, Katrineholm. Suppleanter ha varit hrr Åke Bohman, Kalmar, Sven G. Levander, Norrköping, och Björn Sandberg, Linköping.
    Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Halldén, Norrköping, Holger Lennerthson, Eskilstuna, Helge Qvarnström, Västervik, och Per Tham, Jönköping, ävensom till suppleanter i nämnden hrr Harry Henschen, Eskilstuna, Enar Lindblom, Linköping, Bengt Skantze, Jönköping, och fru Britt Åström, Linköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping. Avdelningen räknade vid årsskiftet 113 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1955 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden hållits föredrag av prof. Folke Schmidt, Sthm, över ämnet »Domaren som lagtolkare» samt behandlats frågan om ändring av advokatsamfundets stadgar.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Bertil Peyron, Hälsingborg, ordf., Åke Wettermark, Malmö, Wilh. Penser, Eslöv, Bengt Linders, Hälsingborg, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Lennart Vilén, Malmö, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachmann,

 

NOTISER 215Malmö, Lennart Jacobsson, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, och Jean Paul Möller, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Torsten Persson, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl. Avdelningen räknade vid 1955 års utgång 148 medlemmar.