Norrbottens juristförening har under år 1955 hållit nio sammanträden. Vid varje sammanträde har hållits föredrag — i regel av någon av medlemmarna — åtföljt av diskussion. Sammanträdet d. 5 dec. utgjorde ordinarie årsmöte. Vid detta valdes till styrelse: adv. Einar Wallin, ordf., förste länsnotarien G. Hedbom och under dennes sjukdom jur.kand. Björn Wahlström, klubbmästare, samt jur.kand. Birger Vallgårda, sekr. — Föreningen har 25 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under 1955 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 11 febr. gav prof. Vilhelm Lundstedt sin syn på »Juridiken som vetenskap», d. 18 mars framförde hovrättsassessorn Gunnar Stridsberg »Några synpunkter på domstolsarbetet», d. 15 april talade prof. Folke Schmidt om »Domaren som lagtolkare». Vid föreningens vårfest d. 10 maj höll fil. lic. Valdemar Fellenius föredrag över ämnet »Psykologiska synpunkter på förhör inför rätta». Vid recentiorsfesten d. 30 sept. talade prof. Ingemar Hedenius om »Moralisk ansvarighet», d. 25 okt. höll byråchefen Lars Bolin föredrag om ungdomsvårdsskolorna i anslutning till visning av filmen »Halvan, Slampen och Tofsan». Vid föreningens julfest slutligen deltog som föredragshållare justitierådet Gösta Walin och ämnet var »Äganderätt till pengar».
    Föreningens styrelse har under 1955 utdelat följande stipendier: Juridiska föreningens i Uppsala hundraårsstipendium tillföll jur. stud. Göran Zetterqvist och Norstedts bokpremium jur. stud. Carl-Anton Spak.
    Till föreningens vårfest d. 10 maj hade inbjudits jur. stud. Irmeli Katajamäki och Tove-Maj Nordström från Helsingfors, stud. jur. Erik Gaam från Köpenhamn samt stud. jur. Knut Bjørge från Oslo. Såsom föreningens representant hade till Helsingfors sänts jur. stud. Jan Ramberg. Vid Nordiska juriststämman i Lund i juni månad var föreningen representerad av jur. kand. Gustav Hjelmér samt jur. stud. Arne Hedenmo, Jan Ramberg, Per-Håkan Bondestam och Per Gunnar Erlandsson.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: prof. Ivar Strahl, ordf., hovrättsfiskal Sten Hillert, v. ordf., jur. stud. Arne Hedenmo, sekr., jur. kand. Per-Otto Högsten, skattmästare, jur. stud. Herbert Krook, litteraturföreståndare, jur. stud. Per Gunnar Erlandsson, bibliotekarie till den 30 sept., därefter jur. stud. Georg Wennerholm, jur. stud. Christina Stenström, v. bibliotekarie till d. 30 sept., därefter Per Gunnar Erlandsson, jur. stud. Jan Ramberg, klubbmästare till d. 30 sept., därefter jur. stud. Gösta Westergård, samt hovrättsfiskal Gustav Hjelmér, jur. stud. Hugo Stenbeck, Ola Bengtsson och från d. 30 sept. Ulla-Greta Pettersson.
    Föreningen har omkring 350 medlemmar.