Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomareoch tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1956 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden H. Zetterberg (statsråd), K. Holmgren (statssekr. handelsdep.), Å. Lundgren (t. f. rev.sekr.), A. Ribbing (chef för rättsavd. jordbr.dep.), K. Sidenbladh (just. dep.), Å. Martenius (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (komm.dep.), H.-F. Ringdén (byråchef just.dep.), E. Conradi (just.dep.), R. Nyman (barnavårdskomm.) och P.-E. Fürst (t. f. rev.sekr.), assessorerna A. Brunnberg (led. i lagberedningen.), S. af Geijerstam (statssekr. inrikesdep.), A. Lindstedt (komm.koll.), B. Alexanderson (led. i lagberedningen), L. Granqvist (socialdep.), G. Lagergren (int. domstolen i Tanger), S.-G. Jonzon (jordbr.dep.), P. Bergsten (lagbyråchef just.dep.), E. Falk (t. f. rev.sekr.), E. Backman (tjänstgör hos MO), G. Seldén (e. byråchef hos RÅ), T. Hesser (auktorrättskomm.), H. Nordqvist (just.dep.), H. Nordström (t. f. rev. sekr.), L. Simonsson (t. f. rev.sekr.), E. Beskow (t. f. rev.sekr.), F. Palmér (t. f. rev.sekr.), A. Thuresson (t. f. rev. sekr.), F. Nyquist (t. f. rev.sekr), P. Westerlind (sekr. i lagberedningen), E. Åqvist (byråchef hos MO), B. Hult (sekr. i strafflagberedningen), G. Petrén

384 PERSONALNOTISER(just.dep.), S. Rudholm (lagbyråchef just.dep.), G. Stridsberg (sekr. riksdagens III lagutskott), C. Holmberg (just.dep.), B. Mollstedt (just.dep.) och S.-E. Bergstrand (just.dep.) samt fiskalerna S. Nordlund (inrikesdep.), N. Mannerfelt (arbetsdomstolen), S. Edlund (arbetsdomstolen), E. Green (jord.br.dep.) samt F. Andrén, L. Hjerner, O. Bruun, G. Hjelmér och J. Sundberg (studier) ;
    i Göta hovrätt: hovrättsråden B. Beskow (kanslichef hos likvidationsnämnden), O. Hegrelius (statssekr. jordbr.dep.), E. Walberg (byråchef hos RÅ), O. Svensson (t. f. rev.sekr.), P. Karlberg (t. f. rev.sekr.), K. Ahlbom (t. f. rev.sekr.), assessorerna T. Granger (domare i High Court, Etiopien), O. Lundvik (t. f. lagbyråchef just.dep.), B. Olsén (komm.dep.), B. Wieslander (byråchef just.dep.), G. Ekblad (riksdagens I lagutskott), fiskalerna R. Lindgren (sekr. i 1951 års rättegångskomm.) och Å. Gustafsson (sekr. i riksdagens I lagutskott) samt tingsdomaren M. Nilsson (t. f. rev.sekr.) ;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden G. Ekedahl (v. ordf. i hyresrådet), K. Larsson (t. f. rev.sekr.), O. Petrén (t. f. exp.chef handelsdep.) och G. Engström (chef för rättsavd. socialdep.), assessorerna S. Larsson (sjukdom), S. Walberg (byråchef finansdep.), C. G. Persson (byråchef för lagärenden inrikesdep.), S. Jungefors (justitiekanslersämb.), B. Hjern (just.dep.), L. Fredlund (d:o), G. Borggård (finansdep.) och C. Nordström (just.dep.), fiskalerna K. G. Lindelöw (sekr. i riksdagens II lagutskott), J. E. Elliot (not. med sekr.göromål i riksdagens II lagutskott), H. B. Andersson (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott) och Ö. Wetterberg (d:o) samt tingsdomaren H. Schunnesson (t. f. rev.sekr.);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden S. Y. Söderlund (exp.chef handelsdep.), W. Stoltz (t. f. rev.sekr.), K. W. Modigh (t. f. rev.sekr.), T. Hellquist (sekr. åt församlingsstyrelsekomm.), assessorerna G. Ernulf (sekr. åt 1955 års domarutredning), I. Ulveson (lagbyråchef eckl.dep.), S. Petterson (just.dep.), fiskalerna B. O. Hamdahl (socialdep.), T. Löfstedt (not. med sekr.göromål i riksdagens konstitutionsutskott), C. G. Palmgren (d:o) samt S. Hillert, U. Cervin och B. Bengtsson (studier) samt tingsdomaren N. Berglund (t. f. rev.sekr.);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden C.-G. Asplund (domare i High Court, Etiopien), V. Körlof (komm.dep.) och G. Malmer (t. f. rev.sekr.), assessorn C.-G. Grotander (riksdagens III lagutskott) och fiskalen E. Nyman (bitr. sekr. i utredn. om adm. frihetsberövanden) ;
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden B. Kjellin (statssekr. just.dep.), Å. Paulsson (byråchef försvarsdep.), B. Rydstedt (t. f. rev.sekr.) och I. Lidbeck (just.dep.) samt assessorn S. Marcus (sekr. åt utredning om preskription).