Norsk Forening For Internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) holdt generalforsamling 14. mars 1955 og valgte som ny formann høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed. Som sekretær fortsatte overrettssakfører Evald Rygh, Oslo. Ifølge »Årsberetning 1955/56» av 29. februar 1956 har det i 1955 vært holdt tre foreningsmøter, inklusive generalforsamlingen. På møtene ble holdt foredrag av høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed om »Luftfartens folkerettsregler», dr. Edvard Hambro om »Noen bemerkninger om jurisdiksjonsklausuler i internasjonal kontraktsrett» og høyesterettsdommer O. C. Gundersen om »Litt om F. N. paktens art. 2, pkt. 7, fra politiske og rettslige synsvinkler.» Ifølge den nevnte årsberetning har foreningen 73 personlige medlemmer og 22 selskapsmedlemmer.
 

J. T. B.

 

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde pr. 1. januar 1956 328 medlemmer hvorav 44 selskapsmedlemmer. I løpet av 1955 hadde foreningen tre møter. På disse ble holdt foredrag av professor dr. Brækhus om »Deviasjon» og av den nederlandske professor dr. J. Offerhaus om »Netherlands maritime law and the conflict of laws», likesom det ble gitt referat fra C. M. I-konferansen i Madrid i september ved professor Brækhus om rederansvarskonvensjonen, direktør Annar Poulsson om passasjeransvarskonvensjonen og kaptein Sverre Holt om blindpassasjerkonvensjonen.
    »Arkiv for Sjørett» utkom i løpet av 1955 med Bind 2, hefte 2, 3, 4 og 5. Redaktør var fremdeles professor Brækhus. Sjørettsforeningens formann og sekretær var i 1955 henholdsvis høyesterettsdommer Alten og høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo.

J. T. B.