Ungdomsfängelsenämnden. Enligt ungdomsfängelsenämndens berättelseför 1955 (jfr SvJT 1952 s. 487) intogs under 1955 — bortsett från återintagna—171 personer, därav 3 kvinnor, för verkställighet av ungdomsfängelse. Motsvarande siffror var för 1952 126 (3), för 1953 135 (3) och för 1954 143 (4).På prov utskrevs 1952 169 (10), 1953 156 (2), 1954 143 (6) och 1955 126 (5).
    Anstaltstidens längd för de första gången provutskrivna männen framgårav nedanstående tabell.

 

Anstaltstid 1952 1953 1954 1955% % % %5- 8 mån — 1,0 0,9 1,08—11 mån 9,7 5,6 16,7 12,311—12 mån 20,2 16,3 14,8 18,312-14 mån 33,1 32,7 35,2 33,614-17 mån 25,8 33,4 26,9 22,417-19 mån 4,0 5,5 3,7 6,119-20 mån 1,6 1,0 0,9 3,120-22 mån 3,2 1,0 0,9 2,022-23 mån — 1,0 — —23 mån och däröver 2,4 2,7 — 1,0

 

    Det anmärkes i berättelsen att de verkliga intagningstiderna i regel ärkortare än den uppgivna anstaltstiden på grund av att den dömde i så gottsom alla fall före provutskrivningen haft någon tids permission.
    Beträffande de män som efter återintagning utskrivits på prov har intagningstiderna varit följande.

 

Anstaltstid 1952 1953 1954 1955% % % %under 5 mån 40,0 54,6 48,3 34,75—7 mån 37,1 18,2 24,1 52,27—10 mån 17,1 13,5 17,2 8,710-13 mån 2,9 13.6 10,3 4,313-14 mån 2,9 — —

NOTISER 541    Under 1955 har 28 män återintagits efter beslut av ungdomsfängelsenämnden och 8 män sedan domstol förordnat om fortsatt ungdomsfängelse. 58provutskrivna män har dömts till straffarbete eller fängelse.
    Domstol har under 1955 förklarat ungdomsfängelse förfallet beträffande29 män, som övertygats om brott begånget efter straffverkställighetens början. C. H.