FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 1954—1955

 

UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENING ILAND OCH UPPSALA SAMTSTOCKHOLMS HÖGSKOLAS JURIDISKA FÖRENING

 

RÄTTSHISTORIA

 

Almquist, Jan Eric. Den svenska processrättens historia. Sthm 1954. Kr. 4,50.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT

 

Benckert, Karl, & Hessler, Henrik. Förmånsrättsordningen. Sthm 1955 (1953).Kr. 3,75.
Eberstein, Gösta, & Ljungman, Seve. Immaterialrätt. Sthm 1954. Kr. 10,00.
Eberstein, Gösta, & Ljungman, Seve. Speciell fastighetsrätt. D. 1—2. Sthm1954 (1949). Kr. 19,00.
Ekeberg, Birger, & Benckert, Karl. Obligationsrättens speciella del. 1—2. Sthm1954 (1948). Kr. 11,00 + 9,00.
Hult, Phillips. Om avbetalningsköp.Upps. 1954. Kr. 4,50.
Karlgren, Hjalmar. Allmän obligationsrätt. 2. Lund 1954 (1947). Kr. 9,50.
Malmström, Åke. Svensk immaterialrätt.Upps. 1954. Kr. 7,00.

 

RÄTTSHISTORIA

 

Almquist, Jan Eric. Den svenska processrättens historia. Sthm 1954. Kr. 4,50.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT

 

Benckert, Karl, & IIessler, Henrik. Förmånsrättsordningen. Sthm 1955 (1953).Kr. 3,75.
Eberstein, Gösta, & Ljungman, Seve. Immaterialrätt. Sthm 1954. Kr. 10,00.
Eberstein, Gösta, & Ljungman, Seve. Speciell fastighetsrätt. D. 1—2. Sthm1954 (1949). Kr. 19,00.
Ekeberg, Birger, & Benckert, Karl. Obligationsrättens speciella del. 1—2. Sthm1954 (1948). Kr. 11,00 + 9,00.
Hult, Phillips. Om avbetalningsköp.Upps. 1954. Kr. 4,50.
Karlgren, Hjalmar. Allmän obligationsrätt. 2. Lund 1954 (1947). Kr. 9,50.
Malmström, Åke. Svensk immaterialrätt.Upps. 1954. Kr. 7,00.
Schmidt, Folke. Arbetet. Ett avsnitt uren framställning om tjänsteavtal.Sthm 1955. Kr. 7,00.
Schmidt, Folke. Sjörätt. Sthm 1954. Kr. 4,00.

 

FAMILJERÄTT

 

Lögdberg, Åke. Bodelning och arv. Exempel jämte kommentar och hänvisningar. Lund 1955. Kr. 6,50.
Malmström, Åke. Äktenskapsrätt. Upps.1954. Kr. 10,00.
Schmidt, Folke. Föräldrabalken. Sthm1954 (1951). Kr. 4,50.
Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i familjerätt. D. 1—2. Sthm 1954. Kr. 11,00 + 11,00.
Undén, Östen, & Malmström, Åke. Arvsrätt. Upps. 1955. Kr. 7,00.
Undén, Östen, & Malmström, Åke. Förmynderskapsrätt. Upps. 1955(1949).Kr. 7,00.

 

STRAFFRÄTT

 

Thornstedt, Hans. Översikt över straffrättens allmänna del. Sthm 1955(1952). Kr. 5,00.

FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 585PROCESSRÄTT

 

Ekelöf, Per Olof. Kompendium över civilprocessen. D. 2. Upps. 1954 (1952).Kr. 24,00.
Hassler, Åke. Bevisrätten och de extraordinära rättsmedlen. Sthm 1955(1951). Kr. 6,50.
Hassler, Åke. Extraordinär process och specialprocess. Sthm 1954 (1951). Kr. 8,00.
Olivecrona, Karl. Domstolsorganisationeni vissa främmande länder. Lund 1954.Kr. 6,50.
Olivecrona, Karl. Konkursrätt. Lund 1954 (1950). Kr.9,50.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT

 

Herlitz, Nils, & Westerberg, Ole. Översiktöver förvaltningsrätten. Sthm 1955.Kr. 0,35.

 

INTERNATIONELL RÄTT

 

Gihl, Torsten. Folkrätt under fred. Sthm1954 (1953). Kr. 11,00.
Samling av uppsatser och rättsfallför studiet av internationell privaträtt.Upps. 1955 (1950). Kr. 9,50.

 

    Vid ny upplaga, vilken utgör oförändrat omtryck av en äldre, angives utgivningsåret för den äldre upplagan inom parentes.
    Kompendierna tillhandahållas i Lund genom Lunds studentkårs intressebyrå,i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom intendentenKnut Johansson, Kårhuset, Holländargatan 32. De i förteckningen angivna priserna gälla för Lund och Uppsala köpare som ej äro föreningsmedlemmar. Prisernaför Stockholm gälla aktiva föreningsmedlemmar; för andra köpare tillkommer, enförhöjning med 25 %. Vid Stockholms högskola ha föreläsarna förbehållit sig attpröva i vilka fall försäljning må ske till andra än föreningsmedlemmar; tillståndtill försäljning inhämtas genom föreningens försorg.