Finlands högsta domstol. Justitierådet Otto Laurila har avgått d. 23 sept. 1956 då han fyllde 70 år. Han hade varit medlem av högsta domstolen sedan år 1932. Till hans efterträdare utnämndes d. 28 sept. 1956 äldre justitiesekreteraren Thorvald Ekholm.
    Justitierådet Ekholm är född 1913 och avlade högre rätts ex. 1937. Sedan år 1942 har han tjänstgjort och avancerat vid högsta domstolen.


B. P-n