Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    9 dec. 1955 förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Hans Nordström och Einar Beskow samt bitr. vattenrättsdomaren i Österbygdens vattendomstol Staffan Larsson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    16 dec. 1955 beviljat rev.sekr. Nils Mangård tjänstledighet fr. o. m. 1 jan. 1956 t. v. t. o. m. 31 dec. 1958 för tjänstgöring vid Unionsdomstolen i Eritrea.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    11 nov. 1955 till e. o. ass. fr. o. m. 1 dec. 1955 förordnat, i hovrätten över Skåne och Blekinge adj.led. där Bengt-Erik Åhberg och i hovrätten för Övre Norrland adj.led. där Nils Lindroth;
    9 dec. 1955 förordnat adj. led. i hovrätten för Nedre Norrland Olle Herlin till e. o. ass. i samma hovrätt fr. o. in. 1 jan. 1956;
    16 dec. 1955, med motsv. entledigande för hovr.rådet W. Larson, förordnat hovr.rådet i hovrätten för Övre Norrland Elis Dahlin att t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. på avd. i hovrätten;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovrätt Bo Dag att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 mars 1956 vara v. ordf. på avd. i hovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M :t har
    25 nov. 1955 utnämnt rev.sekr. Tage Frigcll till häradshövding i Hallands norra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1956;
    9 dec. 1955 utnämnt hovr.rådet i hovrätten för Nedre Norrland Sture Hasslow till häradshövding i Sevede och Tunaläns domsaga fr. o. m. 1 mars 1956.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    18 nov. 1955 förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Ivan Hollbeck till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol fr. o. m. 1 dec. 1955 t. v. t. o. m. 30 nov. 1958;
    25 nov. 1955 förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol Stig Olof Svärd till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol fr. o. m.1 dec. 1955 t. v. t. o. m. 30 nov. 1958.

 

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    25 nov. 1955 utnämnt t. f. rådmannen i Sthm Alexis Askergren till rådman i samma stad;
    s. d. förordnat t. f. rådmännen i Sthm Fritz Trägårdh och Wilhelm von Schéele till e. rådmän i samma stad;
    s. d. utnämnt exekutionsnot. vid rr. och mag. i Malmö Nils-Erik Sellert till ass. vid samma rr. fr. o. m. 1 dec. 1955;
    9 dec. 1955 förordnat rådmännen i Göteborg Sten Lindquist och Nils Parkfelt att under tre år fr. o. m. 1 jan. 1956 vara ordf. å Göteborgs rr:s andra resp. fjärde avd.;
    16 dec. 1955 beviljat ass. vid Sthms rr. Nils Gynne avsked.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 11 nov. 1955 förordnat kamreraren i fångv.styr., e. o. förste byråsekr. där Nils-Uno Fornander till byråchef i Ce 31 hos styrelsen.

 

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 14 nov. 1955 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten John Emanuel Östin till stadsfiskal i Härnösand.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    11 nov. 1955 Stig Nordgren och Lennart Rgdbeck, Sthm, Margareta Vallerius, Örebro, och Lennart Sparrin, Västerås;
    9 dec. 1955 Bengt Cederquist, Herbert Jungert och Arne Lind, Sthm.

 

    Universiteten. Till juris hedersdoktorer promoverades 24 nov. 1955 vid Københavns universitet prof. Nils Herlitz och 14 dec. 1955 vid Helsingfors universitet riksmarskalken Birger Ekeberg.

 

Trycklov 3/1 1956.