Svenska föreningen för upphovsmannarätt har under år 1956 sammanträtt sex gånger. Vid sammanträde d. 27 febr. (tillsammans med Svenska föreningen för industriellt rättsskydd) höll prof. Seve Ljungman föredrag över ämnet »Utvidgat mönsterskydd?». Vid årsmötet d. 27 april talade prof. E. Ulmer, Miinchen, över ämnet »Grundfragen der deutschen Urheberrechtsreform». Under hösten ha behandlats olika avsnitt ur auktorrättskommitténs betänkande, nämligen d. 27 sept. och d. 12 okt. förlagsavtalet, med inledningsföredrag av f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen, d. 6 nov. de utövande konstnärernas rätt, med inledande orientering av hovrättsassessorn Torwald Hesser, och d. 7 dec. fotografirätten, med inledningsföredrag av adv. Volrath Ulfwi. Föreningens styrelse utgöres av prof. Ljungman, ordf., envoyén Sture Petrén,v. ordf., adv. Ulf von Konow, skattm., prof. Gösta Eberstein, regeringsrådet Erik Hedfeldt, adv. Axel Hemming-Sjöberg och f. d. hovrättsrådet Lassen; sekr. är hovrättsassessorn Hesser. Föreningen hade vid årsskiftet 80 aktiva och 28 stödjande medlemmar.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1956 hållit två sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 14 mars »En planerad klientelundersökning» (inledare: professorerna Ivar Agge och Gunnar Boalt samt fru Kerstin Elmhorn) och d. 9 nov. »Läkarkliniker eller polisfinkor för fyllerister?» (inledare: direktören i Stockholms nykterhetsnämnd Olof Burman och överläkaren vid Maria alkoholpoliklinik Rune Dimberg).
    Möteskommitté har under 1956 varit generaldirektören Ernst Bexelius, hovrättsassessorn Bengt Hult och f. d. presidenten Karl Schlyter.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under 1956 hållit fem sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 10 febr. »Några erfarenheter av fångvårdens räjongplan» (inledare: fångvårdsdirektören Fritz Serenander, Göteborg); d. 27 febr. »Begreppen 'farlighet' och 'ansvar'» (inledare: prof. Åke Petzäll, Lund); d. 14 maj »Judiciella och administrativa myndigheters förfarande med unga lagöverträdare. Jämförelse mellan förhållandena i Sverige och Kalifornien» (inledare: jur. kand. Ola Nyquist, Uppsala); d. 19 okt. »Erfarenheter av ungdomsfängelse» (inledare: doktor Ring

NOTISER 157Lundquist, Göteborg) samt d. 22 nov. »Metodiska problem vid utredningar av vittnens trovärdighet» (inledare: doc. Arne Trankell, Göteborg).
    Möteskommitté var under 1956 överläkare Martin Tjellström, fångvårdsdirektören Serenander, adv. Curt Blomkvist samt statsåklagare Mårten Stiernström. Sällskapet hade vid 1956 års utgång 86 ledamöter.