NOTISER 301    Norrbottens juristförening har under år 1956 sammanträtt nio gånger. Vid varje sammanträde har hållits föredrag, åtföljt av diskussion. Vid ordinarie årsmöte d. 5 dec. valdes till styrelse: adv. Theodor Lundberg, ordf., jur. kand. Max Görtz, sekr., samt landsfogdeass. Gunnar Bergh, klubbmästare. Föreningen har ett 25-tal medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1956 sammanträtt tre gånger. Vid årsmötet d. 30 maj höll sekreteraren i auktorrättskommittén, assessorn Torwald Hesser, föredrag över ämnet »Om skydd för Shakespeare och Jussi Björling. Någrar glimtar från auktorrättskommitténs arbete». D. 23 okt. gav lagmannen Hj. Nordfelt en historisk exposé »Wrangelska palatset och Svea Hovrätt». Vid den sedvanliga julsammankomsten d. 7 dec. kåserade assessorn Gunnar Lagergren, tidigare ledamot av internationella domstolen i Tanger och numera vicepresident i tyskallierade skiljekommissionen, över ämnet »Som domare i Tanger och Koblenz». D. 17 mars anordnade föreningen hovrättsbal. Föreningen har vidare hållit sammanträde för diskussion i tingsdomarfrågan samt i övrigt sysslat med olika personaloch tjänstgöringsfrågor.
    Till styrelse för verksamhetsåret 1956/57 valdes vid årsmötet assessorerna Michael von Koch, ordf., och Per Ihrfeldt, v. ordf., fiskalen Sven-Eric Nilsson, sekr. och kassaförv., samt assessorerna Gunnar Stridsberg (senare avliden) och Åke Wikner med assessorerna Bo Mollstedt och Stig Nordlund samt fiskalerna Brit-Marie Ericsson, Bengt Rydin och Ove Rainer som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 75.

 

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1956 sammanträtt fem gånger, varav en gång tillsammans med Jönköpings juridiska förening och en gång tillsammans med lokalavdelningen för Jönköpings län av Sveriges Juristförbund. Såsom styrelse har under året fungerat fiskalerna Karl Lüning, ordf., Åke Widding, v. ordf., Bo Frank, sekr. och kassaförv., Rune Lindgren och Christer Wibling med assessorn Nils-Göran Lejefors och fiskalen Anders Brandel som suppl. Föreningen har omkring 45 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 11 dec. 1956. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1956/57 valdes adj. led. B. Malm, ordf., adj. led. Åke Åhström, v. ordf., fiskalen Carl Axel Petri, sekr. och kassaförv., samt assesorn Sven Braun och fiskalen K.-G. Lindelöw med tingssekreteraren Gunnar Danielson, fiskalen Örjan Wetterberg och fiskalen Iwan Lindh som suppl. Vid sammanträdet talade doc. Ulf Persson, Lund, över ämnet »Något om teoribildningen i juridiken». Föreningen har därutöver hållit ett sammanträde d. 17 april 1956. Föreningen har 48 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt två gånger, varvid föreningsangelägenheter avhandlats. Föreningen har därjämte hållit traditionell höstfest. Styrelsesn utgöres nu av assessorn Sven Sigander, ordf., adj. led. Ernst Heyman, v. ordf., fiskalen Clas Göran Palmgren, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Lars Thorleif och Claes-Göran Källner. Föreningen har omkring 25 medlemmar.