Ur Svensk författningssamling 1957
40. Lag d. 8 mars 1957 ang. upphävande av lagen d. 10 juli 1947 (nr 486) om dödande av vissa utanför Sverige befintliga handlingar.
41. Lag s. d. ang. upphävande av lagen d. 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom.
42. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 29 juni 1945 (nr 522) om kontroll å viss utländsk egendom m. m.

360 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET43. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 14 dec. 1945 (nr 885) om administration av vissa bolag m. m.
44. Lag s. d. om fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
50. Kommunallag för Stockholm d. 1 mars 1957.
86. KK d. 15 mars 1957 ang. läkarintyg enligt lagen d. 18 juni 1954 (nr 444) om personundersökning i brottmål.

S. R.