Erik Michael Carl Ehrenborg avled d. 13 mars 1957. Han var född i Stoby, Kristianstads län, d. 26 juli 1884 samt avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1903 och jur. kand.ex. i Lund 1908. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1920. 1921 blev han revisionssekreterare samt utnämndes 1928 till häradshövding i Tveta, Vista och Mo domsaga. Han avgick med pension 1951.

 

    Gustaf Adolf Ottosson avled d. 27 mars 1957. Han var född i Asker, Örebro län, d. 14 mars 1876 samt avlade mogenhetsex. i Örebro 1897 och hovrättsex. i Uppsala 1905. Efter tjänstgöring som t.f. domhavande och som adjungerad ledamot i Göta hovrätt utnämndes han 1928 till häradshövding i Orusts och Tjörns domsaga. Han avgick med pension 1943.

 

    Karl Oscar Robert Nordenadler avled d. 24 april 1957. Han var född i Norsjö, Västerbottens län, d. 4 aug. 1893 samt avlade studentex. i Göteborg 1912 och jur. kand.ex. i Uppsala 1918. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1926 och hovrättsråd 1933. Han blev revisionssekreterare 1935 och var under åren 1936—1955 häradshövding i Njudungs domsaga.