W. J. LEAPER. Copyright and Performing Rights. London 1957. Stevens. 231 s. 25 sh.

    Leapers bok är skriven av en praktiker »as a practical guide on the complicated subjects of copyright and performing rights».
    Som framgår av titeln spänner framställningen över ett mycket stort område: literary, dramatic and musical works, artistical works and industrial designs, sound recordings, cinematograph films, television and sound broadcast.
    Det är tydligt att det inte låter sig göra att inom ett omfång av något över 200 s. göra några teoretiska utläggningar på ett dylikt gebit. Leaper går rakt på sitt ämne och fastslår direkt, med hänvisning till författningstext och/ eller rättsfall, vad som är gällande rätt i den mån så låter sig göra. Under rubriken Immoral works konstateras helt kort att »the courts will not protect what they consider to be immoral works». Lika tvärt säges att »there is no copyright in a racing tip» utan att det anges vad grunden är; att denna inte är immorality är emellertid säkert.
    Boken innehåller också ett kapitel om Commonwealth and international copyright och avslutas med — förutom en »Table of Cases» — ett ganska utförligt sakregister som underlättar användandet av boken för en läsare som inte är van vid den engelska systematiken (eller bristen på systematik). Den bör vara mycket användbar för den som snabbt vill vinna upplysning om vad engelsk auktorrätt innehåller rörande skilda spörsmål utan krav på absolut fullständighet eller djupgående diskussion.

B. L.