Henning Arvid Conrad Benndorf avled d. 10 maj 1957. Han var född i Karlskrona d. 3 jan. 1887 samt avlade mogenhetsex. där 1908 och jur.kand. ex. i Lund 1916. Efter tingstjänstgöring drev han från 1921 egen advokatverksamhet i Arvika. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1924.

    Ruben Thelander avled d. 3 juni 1957. Han var född i Algutsboda d. 21 aug. 1890 samt avlade studentex. i Lund 1919 samt jur.kand.ex. i Stockholm 1943. Han drev egen advokatverksamhet i Stockholm och blev led. av Sveriges advokatsamfund 1949.

    Karl Martin Nauclér avled d. 21 juni 1957. Han var född i Långserud, Värmlands län, d. 9 okt. 1867 samt avlade mogenhetsex. i Karlstad 1888 och hovrättsex. i Uppsala 1891. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Stockholms rådhusrätt, där han blev rådman 1913. Han avgick med pension 1937.

    Carl Johan Reventberg avled d. 23 juni 1957. Han var född i Bösarp, Malmöhus län, d. 4 april 1881 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1900 och hovr.ex. där 1905. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid rådhusrätten i Norrköping där han blev förste assessor 1922 och rådman 1923. Under åren 1941—1947 var han borgmästare i Norrköping.

    Björn Ragnar Zetterstrand avled d. 2 juli 1957. Han var född i Norrköping d. 13 okt. 1883 samt avlade mogenhetsex. där 1901 och jur.utr. kand.ex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i olika

524 DÖDSFALLdomsagor, Svea hovrätt och Nedre justitierevisionen blev han häradshövding i Nora domsaga 1924. Han avgick med pension 1950.