Lars Herman Gyllenhaal avled d. 5 juli 1957. Han var född på Härlingstorp d. 31 mars 1865 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1887. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Statens järnvägar och blev byrådirektör 1917. Han var en av de »gamla» vice häradshövdingarna (se SvJT 1942 s. 657).

    Per Ferdinand Schörling avled d. 7 juli 1957. Han var född i Frödinge, Kalmar län, d. 8 maj 1891 samt avlade studentex. i Lund 1918 och jur.kand.ex. där 1925. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatverksamhet i Katrineholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund 1937—1950.

    Bengt Hjalmar Axel af Klintberg avled d. 13 juli 1957. Han var född i Stockholm d. 27 aug. 1880 samt avlade mogenhetsex. där 1898 och jur. utr.kand.ex. i Uppsala 1902. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1920.

    Karl Thorsten Persson avled d. 23 juli 1957. Han var född i Kristianstad d. 21 juli 1896 samt avlade studentex. där 1914 och jur.kand.ex. i Lund 1918. Efter tingstjänstgöring var han biträdande jurist på advokatbyrå. Från 1934 drev han egen advokatverksamhet i Kristianstad. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

    Algot Gustaf Fredrik Werneman avled d. 11 aug. 1957. Han var född i Åmål d. 22 nov. 1900 samt avlade studentex. i Göteborg 1919 och jur.kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring drev han från 1929 egen advokatverksamhet i Hudiksvall och från 1954 i Jönköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1931.

    Axel Bernhard Roos avled d. 24 aug. 1957. Han var född i Kristianstad d. 4 mars 1886 samt avlade mogenhetsex. där 1905 och jur.kand.ex. i Lund 1908. Han blev jur. doktor 1915 på en avhandling Om prestations omöjlighet. Från 1917 drev han egen advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1918.

 

PERSONALNOTISER 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 9 aug. 1957 förordnat tingsdomaren i Medelpads östra domsaga Lars Dixelius att t. v. tjänstgöra såsom rev. sekr.

    Hovrätterna. K. M :t har
    29 juli 1957 utnämnt häradshövd. i Norra Hälsinglands domsaga Olof Riben till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1957;
    s. d. till hovr.råd fr. o. m. 1 aug. 1957 utnämnt, i  G ö t a   h o v r ä t t   ass.där Thord Granger och i   h o v r.  f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e   ass. där Gudmund Ernulf.