Karl Egron Westin avled d. 16 sept. 1957. Han var född i Göteborg d. 27 jan. 1873 samt avlade mogenhetsex. där 1890 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala  1898. Efter tingstjänstgöring var han verksam inom bankvärlden. Från 1924 drev han egen advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1930.

    Sven Paul Hallström avled d. 27 sept. 1957. Han var född i Stockholm d. 25 jan. 1885 samt avlade mogenhetsex. där 1900 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tjänstgöring å advokatbyrå, domsagor och länsstyrelser drev han egen advokatverksamhet i Umeå från 1918. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1928.

    Adolf Wollin avled d. 4 okt. 1957. Han var född i Karlskrona d. 5 aug. 1875 samt avlade studentex. i Uppsala 1893 och jur.utr.kand.ex. där 1899. Efter tingstjänstgöring kom han i Hälsingborgs stads tjänst. Han blev rådman där 1912, från vilken befattning han avgick med pension 1940.

    Stig Nordenskjöld avled d. 9 okt. 1957. Han var född i Vreta Kloster d. 31 aug. 1914 samt avlade studentex. i Kristianstad 1934 och jur.kand.ex. i Stockholm 1940. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt drev han från 1946 egen advokatverksamhet i Nyköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1947.

    Johan Hjalmar Torell avled d. 11 okt. 1957. Han var född i Skara d. 1 okt. 1882 samt avlade mogenhetsex. där 1901 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1907. Efter tjänstgöring i skilda domsagor och i Göta hovrätt blev han häradshövding i Nordals, Sundals och Valbo domsaga 1931. Han avgick med pension 1949.

    Otto Emil Karlsson avled d. 21 okt. 1957. Han var född i Västerås d. 3 juli 1884 samt avlade mogenhetsex. där 1903 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han t. f. häradshövding i Västernärkes domsaga 1921 och häradshövding i Västmanlands östra domsaga från 1929. Han avgick med pension 1951.

    Carl-Axel Elimar Bæckström avled d. 6 nov. 1957. Han var född i Stockholm d. 7 febr. 1903 samt avlade studentex. där 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Svea hovrätt drev han egen advokatverksamhet i Stockholm från 1936. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1939. Han bedrev författarverksamhet under pseudonymen Marius Wingård och utgav bl. a. »Får jag presentera en ny notarie».

 

PERSONALNOTISER 

    Regeringen. Jämlikt beslut av Konungen i statsrådet 31 okt. 1957 har regeringen följande sammansättning: Tage Erlander, statsminister, östen Undén, minister för utrikes ärendena, Torsten Nilsson, socialminister, Gunnar Sträng, finansminister, Sven Andersson, försvarsminister, Ingvar Lindell, justitieminister, Gunnar Lange, handelsminister, Sigurd Lindholm, civilminister, Gösta Skoglund, kommunikationsminister, Ragnar Edenman, ecklesiastikminister, Gösta Netzén, jordbruksminister, Rune Johansson, inrikesminister, samt Ulla Lindström, Herman Kling och Björn Kjellin konsultativa statsråd.