Israel Myrberg avled d. 27 sept. 1956. Han var född i Uppsala d. 12 sept. 1875, samt avlade mogenhetsex. där 1896 och jur.utr.kand.ex. 1902. Han blev 1931 jur. dr på en avhandling Om statstjänstemäns oavsättlighet. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i justitiedepartementet, där han var förste kanslisekreterare 1924—1941. 1930 utnämndes han till kansliråd i K. M:ts kansli.

    Bror Otto Bertil Thuresson avled d. 17 okt. 1956. Han var född i Sundsvall d. 1 april 1893 samt avlade studentex. där 1911 och jur.kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt där han blev assessor 1925 och hovrättsråd 1931. Han blev revisionssekreterare 1933 samt ånyo hovrättsråd i Svea hovrätt 1939. Från 1948 var han lagman i hovrätten.

    Gustaf Ivar Morssing avled d. 21 okt. 1956. Han var född i Stockholm d. 7 aug. 1869 samt avlade mogenhetsex. där 1887 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1897. Efter tingstjänstgöring drev han advokatverksamhet i Stockholm till 1946. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1902.

    Ragnar Sommar Bruzelius avled d. 30 okt. 1956. Han var född i Landskrona d. 4 aug. 1869 samt avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1887 och hovrättsex. i Lund 1891. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1902 och hovrättsråd 1906. Han avgick med pension 1938.

    Bertil Karl Georg Hagström avled d. 15 nov. 1956. Han var född i Stockholm d. 9 maj 1898 samt avlade studentex. där 1916, fil.kand.ex. i Uppsala 1919 och jur.kand.ex. i Stockholm 1923. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1932 och hovrättsråd 1937. Från 1939 var han borgmästare i Uppsala.