Emil Henriques avled d. 19 nov. 1957. Han var född i Norrköping d. 19 dec. 1883 samt avlade mogenhetsex. i Uppsala 1902 och jur. utr.kand.ex. där 1907. Från 1910 drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1913.

 

    Otto Daniel Krook avled d. 6 dec. 1957. Han var född i Frillestad, Malmöhus län, d. 31 mars 1870 samt avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1889 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Efter tjänstgöring som domhavande och som adjungerad ledamot i Svea hovrätt utnämndes han till häradshövding i Piteå domsaga 1912. Under åren 1921—1940 var han häradshövding i Gästriklands östra domsaga.

 

    Jaques Pramberg avled d. 28 dec. 1957. Han var född i Lund d. 10 juli 1863 samt avlade hovrättsex. där 1888. Han blev notarie i Generalpoststyrelsen 1898 och var byråchef under åren 1911—1930. Han var en av de »gamla»vice häradshövdingarna (se SvJT 1942 s. 657).

 

    Erik Vilhelm Ringenson avled d. 30 dec. 1957. Han var född i Leksand d.9 juli 1894 samt avlade studentex. i Uppsala 1912 och jur.kand.ex. där 1918. Efter tingstjänstgöring blev han stadsnotarie i Uppsala, brottmålsrådman 1928 och civilrådman 1943. Han utnämndes till borgmästare i Uppsala 1957.

 

    Gunnar Rane avled d. 19 jan. 1958. Han var född i Falköping d. 15 aug. 1903 samt avlade studentex. i Skara 1921 och jur. kand. ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt drev han egen advokatverksamhet i Falköping från 1933. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1935.

 

    Bengt Olov Rodrik Åhrström avled d. 29 jan. 1958. Han var född i Luleå d. 15 mars 1900 samt avlade studentex. där 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatbyrå i Piteå från 1926. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1929. Från 1948 var han kommunalborgmästare i Piteå.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    20 dec. 1957 förordnat ass. i Svea hovr. Mauritz Bäärnhielm att inom lantm.styr. biträda med översyn av lagen om förvaltning av bysamfälligheter m. m.,
    10 jan. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Dyrssen att biträda såsomsakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    8 jan. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Olle Höglund till bitr. sekr. åt sakkunniga för översyn av äktenskapslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor (1957 s. 56 och 157),
    17 jan. 1958 entledigat prof. Nils Herlitz från förordnande såsom ledamot, tillika ordf., hos besvärssakkunniga samt förordnat led. reg.rådet Sven Björkholm att jämväl vara de sakkunnigas ordf. och gen.dir. Ragnar Lundberg till led. av de sakkunniga,
    20 jan, 1958 förordnat övering. Sven Dalhammar, komm.rådet Bengt Sahlin,

142 PERSONALNOTISERövering. Magnus Smedberg och övering. Erik Svenke att såsom experter biträda utredn. ang. översyn av lagstiftningen om fyndigheter av uranhaltigt mineral m. m. (s. 114),
    31 jan. 1958 förordnat förste byråsekr. Sven Rengby att biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.