Rådhusrätterna. K. M :t har
    10 jan. 1958 utnämnt t. f. ass. vid rr. i Hälsingborg Bert Göransson till ass.vid samma rr.,
    17 jan. 1958 utnämnt fiskalen i Göta hovr. Kettil Wullt till ass. vid rr. i Halmstad fr. o. m. 1 febr. 1958,
    7 febr. 1958 utnämnt ass. vid rr. och mag. i Landskrona Fredrik Klinghammer till andre rådm. i nämnda stad.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 13 dec. 1957 förordnat vattenrättssekr. vid Västerbygdens vattendomstol Einar Weiss att fortfarande fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. t. o. m. 31 dec. 1963 vara vattenrättssekr. vid samma vattendomstol.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 31 jan. 1958 antagits P. Hj. Fagerholm, Malmö, Lars Bergmark, Lars Hedman, Bertil Lange och Olle Wennerholm, Stockholm, samt Sture Edvinsson, Sundsvall.

 

    Juridiska examina andra halvåret 1957
Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort) Juris licentiatexamen Uppsala universitet 4/10 Adolphson, Yngve, Smål. 17/4 11 Tving, Blekinge 1. 22/5 30 KarlskronaStocklolms högs Rola 31/10 Geijer, Lennart 14/9 09 Ystad 4/6 28 KarlskronaJuris kandidatexamen Uppsala universitet 2/7 Strömholm, Sten, Uppl. 10/7 30 Boden 10/5 49 Uppsala 2/7 Strömbäck, Erland, G.-H. 9/8 31 Lund 4/5 50 Uppsala 2/7 Lind, Lars, V.-D. 21/8 30 Örebro 17/5 50 Falun 2/7 Hessius, Christer, Värml. 1/4 28 Sthm 28/5 48 Kristinehamn 5/7 Möller, Sven-Georg, Smål. 9/10 29 Vallsjö 24/5 48 Växjö 16/8 Kjellström, Sune, Gbg 5/7 27 Göteborg 8/5 46 Göteborg 20/8 Setterberg, Sven-Erik, Gbg 13/1 31 Sthm 16/5 49 Göteborg 30/8 Lindqvist, Rolf, S.-N. 7/3 30 Uppsala 12/5 48 Uppsala 30/8 Magnusson, Bengt, S.-N. 25/11 29 Kumla 31/5 48 Örebro 9/9 Morsing, Björn, Värml. 7/6 30 Karlstad 4/5 50 Karlstad 16/9 Werner, Bertil, Värml. 19/10 33 Karlstad 15/5 52 Karlstad 16/9 Strömholm, Stig, Norrl. 16/9 31 Boden 10/5 49 Uppsala30/9 Johannesson, Ebbe, Uppl. 11/9 22 Sösdala 29/4 42 Uppsala 18/10 Undin, Hans, Norrl. 3/5 32 Sundsvall 31/5 51 Sundsvall 30/10 Åsander, Åke, Norrl. 4/6 27 Sthm 29/5 48 Sundsvall 30/10 Olsson, Rolf, G.-H. 26/6 31 Bollnäs 10/5 51 Uppsala 4/11 Dahlström, Per Gustaf, Ög. 11/5 30 Norrköping 15/5 50 Norrköping 4/11 Nyberg, Kjell, Norrl. 2/2 32 Åsele 29/5 51 Sundsvall 12/11 Sjöberg, Björn, Norrl. 28/4 33 Örnsköldsvik 6/5 52 Örnsköldsvik 13/12 Martin, Peter, Värml. 5/8 29 Sthm 6/5 50 Karlstad 18/12 Hultgren, Jan, S.-N. 25/2 30 Sthm 19/5 50 Örebro 18/12 Swedberg, Jesper, Gbg 17/9 33 Göteborg 8/5 52 Götebo rg 20/12 Östlin, Per, Uppl. 30/5 32 Hälsingborg 3/5 50 Uppsala 20/12 Stendahl, Anders, Gbg 17/2 34 Göteborg 8/5 52 Göteborg

 

1 Jur.kand.-ex. Lund 30/5 42. —

2 Jur.kand.-ex. Lund 15/9 33. —

3 Fil. kand. ex.1/4 52.

144 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort) Lunds universitet 9/8 Svensson, A. Margareta, f. Matton, Ld. 20/2 34 Malmö 30/5 51 Lund 2/10 Ringberg, Karin M., Mlm. 4/7 32 Malmö 10/5 52 Malmö 4/10 Romney, Jan O. N., Mlm. 22/5 32 Malmö 9/5 51 Malmö 4/10 Cavallin, Annita J. M., Ld. 11/12 33 Lund 29/5 51 Lund 5 /10 Lindholm, S. Anders E., Ld. 3/8 33 Lund 8/5 51 Lund 9/10 Wenander, Ulf, Gb. 7/3 29 Göteborg 3/6 49 Göteborg 12/10 Lindegård, Jan, Ög. 20/3 34 Norrköping 23/5 52 Norrköping 15/10 Mattson, Olov R., Vg. 4/5 29 Sthm 27/5 49 Mariestad 21/10 Johansson, Sten, Kr. 30/4 30 Hälsingborg 20/5 50 Kristianstad 28/10 Ljung, Anders E., Gb. 2/10 32 Göteborg 18/5 51 Göteborg 6/11 Clemedtson, Bengt H., Bl. 16/12 28 Hällaryd 11/5 48 Lund 12/11 Sjöfålt-Uddborn, Elisabet, Hb. 17/5 31 Västerås 12/12 51 Lund 2/12 Wingerstrand, Jan L. S., Mlm 21/11 30 Lund 9/5 51 Malmö 9/12 Bjernefors, N. Lennart, Gb. 12/3 32 Göteborg 15/5 51 Göteborg 14/12 Lindh, Björn G., Gb. 1/2 33 Göteborg 18/5 51 Göteborg 14/12 Persson, N. Lennart, Hb. 14/12 32 Örkelljunga 18/5 51 Hässleholm 17/12 Bronne, Per Å., Gb. 2/4 25 Göteborg 17/5 44 Skövde 19/12 Brolin, Inga, Gb. 23/10 31 Flen 15/5 51 Sigtuna 21/12 Nilsson, Hans-Erik, Ssk. 13/2 29 Ingelstorp 18/5 48 Ystad 21/12 Sörensson, N. Börje, Ssk. 10/9 30 Lund 16/5 51 Trelleborg Stockholms högskola 16/9 Adler-Karlsson, Gunnar 6/3 33 Karlshamn 28/5 52 Karlshamn 16/9 Brandt, Tord 6/5 27 Falköping 13/5 49 Solbacka 16/9 Grundén, Örjan 25/6 34 Sthm 6/5 53 Sthm 16/9 Nycander, Lars 26/7 31 Sthm 19/5 51 Sthm 31/10 Admund, Gunnar 7/9 30 Sthm 15/5 50 Sthm 31/10 Andersson, Lars E. 13/10 31 Kolbäck 16/5 50 Västerås 31/10 Bergendal, Tomas 5/10 31 Sthm 25/5 50 Djursholm31/10 Kjellgren, Ove 31/5 29 Sthm 13/5 49 Sthm 31/10 Pettersson, Lennart 27/4 31 Arboga 16/5 53 Hedemora 31/10 Sjölander, Nils 21/9 28 Sunne 2/6 48 Karlstad 14/12 Blomberg, Barbro, f. Ahlin 14/12 28 Sthm 10/5 49 Göteborg 14/12 Hagström, Ulf 15/4 30 Katrineholm 24/5 50 Katrineholm 14/12 Höjer, Ivar 1/1 31 Danderyd 13/5 49 Sthm 14/12 Johansson, Lennart 19/10 28 Sthm 10/5 47 Sthm 14/12 Ramnek, Lennart 20/12 30 Lund 2/9 49 Ystad14/12 Sundström, Ingemar 18/5 21 Sthm 21/5 41 Sthm 14/12 Vinde, Pierre 15/8 31 Paris 15/5 50 Sthm Statsvetenskaplig juridisk examen Uppsala universitet 13/8 Norlén, Sverker, G.-H. 8/9 31 Sollefteå 21/5 51 Bollnäs Lunds universitet 30/11 Wergenius, N. A. Torsten, Kr. 11/4 25 Malmö 29/5 46 Lund 12/12 Ramm-Ericson, B. Nils G., Mlm 5/6 32 Lund 7/5 52 Malmö Stockholms högskola 31/10 Gustafson, Arne 6/5 32 Hogstad 22/5 51 Linköping 14/12 Thorstensson, Lars 3/7 30 Sthm 9/12 50 Sthm Sammanfattning Uppsala Lund Stockholm S:a Juris licentiatexamen 1 — 1 2 Juris kandidatexamen 23 20 17 60 Statsvetenskaplig juridisk examen 1 2 2 5

 

1 Distr.åkl.-ex. 15/9 54. — 2 Fil. kand.-ex. Uppsala 7/5 54.

 

Trycklov 28/2 1958.