Svenska föreningen för upphovsmannarätt har under år 1957 sammanträtt fem gånger. D. 1 febr. förekom diskussion om »Konsthantverk och konstindustri enligt Auktorrättskommitténs betänkande» med inledande orientering av prof. Seve Ljungman. Vid årsmöte d. 25 april höll hovrättsassessorn Torwald Hesser föredrag över ämnet »Remissyttrandena över Auktorrättskommitténs betänkande» och d. 7 juni talade presidenten i Association littéraire et artistique internationale, Me Marcel Boutet, Paris, överämnet »Le Droit d'Auteur en France et la nouvelle loi francaise». D. 3 okt.var diskussion anordnad om »Upphovsmannarätten och pressen» med inledningsanförande av prof. Ljungman. D. 29 nov. höll preceptorn Svante Bergström föredrag över ämnet »Om upphovsmannarättens gränser. Några reflexioner om utvecklingen på upphovsmannarättens omrade». Föreningensstyrelse utgöres av prof. Ljungman, ordf., ambassadören Sture Petrén, v.

266 NOTISERordf,, adv. Ulf von Konow, skattm., prof. Gösta Eberstein, regeringsrådet Erik Hedfeldt, adv. Axel Hemming-Sjöberg och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen. Sekr. är hovrättsassessorn Hesser. — Föreningen hade vid årsskiftet 83 aktiva och 29 stödjande medlemmar.