272 PERSONALNOTISER    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 21 mars resp. 11 april 1958 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Carl Georg Wargelius och ass. i Svea hovr. Adolf Åslund att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M :t har
    21 mars 1958 förordnat envar av v. ordf. å avd. i Svea hovr., hovr.råden Gösta Thulin och Gunnar Aquilon att fortfarande fr. o. m. 1 april 1958 t. v.under innev. budgetår vid en e. avd. bestrida på lagman ankommande göromål;
    28 mars 1958 utnämnt exp.chefen i handelsdep., tingsdom. i Medelpads östra domsaga Rune Hermansson och ass, i hovr. för Nedre Norrland Sture Melin till hovr.råd i nämnda hovr. fr. o. in. 1 april 1958;
    s. d. förordnat adj. led. i hovr. över Skåne och Blekinge Karl-Guslav Lindelöw till ass. i samma hovr. fr. o. m. 1 april 1958;
    11 april 1958 förordnat adj. led. i Göta hovr. Åke Widding till ass. i sammahovr. fr. o. m. 1 maj 1958;
    s. d. förordnat fiskalen i Svea hovr. Jöran Muelter att t. v. uppehålla bef. såsom adv.fiskal i samma hovr.;
    18 april 1958 utnämnt ass. i hovr. för övre Norrland Stig Marcus till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 maj 1958;
    s. d. förordnat adj.led. i hovr. för Nedre Norrland Börje Duus till ass. i samma hovr. fr. o. m. 1 maj 1958.

 

    Häradsrätterna. K. M :t har
    28 mars 1958 beviljat häradshövd. i Västra Göinge domsaga Erik Leijonhufvud avsked med utg. av juli 1958;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Gunnar Lindskog att fr. o. m. 1 april 1958 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Västerbottens södra domsaga;
    25 april 1958 beviljat häradshövd. i Skövde domsaga Olof Odencrants avsked med utg. av aug. 1958.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 11 april 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Torsten Löwbeer resp. e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol Anders Wigelius att t. v. tjänstgöra såsom särskild vattenrättsdomare, Löwbeer under återstoden av innev. budgetår vid Söderbygdens vattendomstol och Wigelius vid Norrbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    14 mars 1958 utnämnt fiskalen i hovr. för Övre Norrland Sture Hedberg till brottmålsrådm. i Umeå fr. o. m. 1 april 1958;
    28 mars 1958 utnämnt rådm. i Skellefteå Nils Nelander till borgm. i samma stad fr. o. m. 1 april 1958;
    11 april 1958 utnämnt e. ass. vid Sthms rr Gunnar Sterner till ass. vid samma rr;
    s. d. förordnat t.f. ass. vid Sthms rr Nils Edwall till e. ass. vid samma rr;
    s. d. utnämnt tingssekr. i Vadsbo domsaga Jan Dufwa till ass. vid rr och mag. i Uppsala fr. o. m. 1 aug. 1958;
    25 april 1958 utnämnt civilrådm. i Kristinehamn Gösta Grevillius tillborgm. i samma stad fr. o. m. 1 juni 1958.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M :t har
    21 mars 1958 utnämnt e. o. stadsfiskalerna i Sthm Lennart Asplund och Carl Axel Robert till stadsfiskaler i samma stad;
    s. a. utnämnt e. o. bitr. stadsfiskalerna i Sthm Per Åberg och Bert de Woul till bitr. stadsfiskaler i samma stad;
    25 april 1958 beviljat statsåkl. i Malmö Harry Nordblom avsked med utg.av aug. 1958.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 11 april 1958 konstituerat fångv.assistenten vid fångv.anstalten i Härnösand Ebbe Linder till anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Västerås.

 

Trycklov 14/5 1958