Ur Svensk föriattningssamling 1958
152. KM:ts öppna brev 28 april 1958 om nya val i hela riket till riksdagens andra kammare.
181. KK 2 maj 1958 ang. viss ändring i kung. d. 22 maj 1953 (nr 319) med bestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, mönster och varumärken.
188. Lag s. d. om ändrad lydelse av 69 och 77 §§ lagen d. 19 juni 1919 (nr 426) om flottning i allmän flottled.
192. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering.
193. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 1 juni 1956 (nr 264) om höjning av folkpensioner m. m.
197. KF s. d. om ändrad lydelse av 3 § förordningen d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
198. KK s. d. om ändring i förordningen d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
205. Lag 9 maj 1958 om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.
206. Lag s. d. ang. tillägg till lagen d. 27 juli 1954 (nr 579) om nykterhetsvård.
212. Lag 16 maj 1958 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslagen).
213. Lag 25 april 1958 om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.
214. KK s. d. ang. tillämpning av lagen d. 25 april 1958 (nr 213) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.
215. KK s. d. med vissa föreskrifter ang. häradshäkten, stadshäkten och polisarrester.
216. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § instruktionen d. 21 juni 1946 (nr395) för fångvårdsstyrelsen och fångvårdsanstalterna.

S. R.

1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorerna Carl-Gustaf Grotander, Mauritz Bäärnhielm och Eskil Hellner samt hovrättsfiskalen Gunnar Danielson.