Folke Adelsohn avled d. 3 maj 1958. Han var född i Karlstad d. 11 april 1896 samt avlade studentex. där 1914 och jur. kand.ex. i Stockholm 1921. Efter tingstjänstgöring var han sedan 1925 verksam som advokat i Karlstad. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1929.

 

    Francis Eric Gordon Gauffin avled d. 4 maj 1958. Han var född i Chindwara, Indien, d. 17 okt. 1894 samt avlade studentex. i Stockholm 1911, fil. kand.ex. i Lund 1915 och jur. kand.ex. där 1919. Han blev kriminalassessor i Stockholms rådhusrätt 1926, förste assessor 1933 och rådman 1938.