Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1958 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: J. Björling (ss RÅ taga befattning med visst ärende), N. Mangård (tjg via domstol i Eritrea) och L. Simonsson (justitiedep.). Avde 27 ord. rev.sekr. voro 13 i tjänst, 11 ämbeten voro vakanta.
    Såsom t. f. rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsråden R. Nyman (Svea), O.Svensson (Göta), K. Modigh (V. Sverige), A. Nordin (Svea), K. Ahlbom(Göta), B. Zethræus (Ö. Norrland), E. Öhlén (N. Norrland), assessorerna J.Wellander (Svea), L. Lindberg (Svea), tingsdomaren S. Brehmer (Ångermanlands norra), hovrättsrådet Å. Åkebring (N. Norrland), tingsdomarna H. Kastrup (Flundre, Väne och Bjärke), E. Odevall (Torneå), assessorernaB. Swartling (Göta), A. Hallström (Svea), J. Oldin (Svea), tingsdomarna L.Dixelius (Medelpads östra), C-M. Elgenstierna (Gällivare), assessorerna S.Egersten (Svea), Å. Sundquist (Svea), tingsdomaren R. Nilson (Östra och Medelsta), assessorerna L. Ålund (Svea), S-E. Bergstrand (Svea), tingsdomaren P-G. Blomdahl (Tveta, Vista och Mo), t. f. tingsdomaren G. Ohlsson (Vättle, Ale och Kulling), hovrättsrådet S. Melin (N. Norrland) samt assessorerna J. Gyllenswärd (Svea), L. Hjerner (Svea) och C-G. Wargelius (Skåne och Blekinge).

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1958 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

Svea hovrätt

    I avd.: lagmannen S. Nyström, hovrättsråden Y. Linder*, v. ordf., och S. Nordell, adj. led. T. Brundin och P. Hylander.
    II avd.: lagmannen T. Boye*, hovrättsråden R. Pihl, v. ordf., och C. Söderström, assessorerna L. Wilhelmson och G. Sandell.
    III avd.: lagmannen Hj. Nordfelt, hovrättsråden S. Löwenliielm*, v. ordf.,och P-E. Fürst, assessorn M. von K och, adj. led. A. Hedström.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf.,och Å. Sahlquist, assessorn A. Åslund, adj. led. O. Sundberg.
    V avd.: lagmannen S. Björklund, hovrättsråden T. Silfverskiöld, v. ordf.,och E. Ameln*, assessorn A. Loheman, adj. led. G. Ekman.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsråden Kj. Ericsson*, v. ordf.,och E. Backman, adj. led. Birgitta Norman och O. Rainer.
    VII avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsråden R. Senndahl, v. ordf., och R. Lundin*, adj. led. Chr. Åström och E. Mogård.
    VIII avd.: lagmannen N. Graf ström, hovrättsråden C. Carlon*, v. ordf., och E. Falk, assessorn S. Ekberg, adj. led. T. Sars.
    Extra avd. I: hovrättsråden G. Thulin, ordf., N. O. Dillén, v. ordf., och
    C. F. Hadding, assessorn B. Erneholm, adj. led. H. Bergqvist*.
    Extra avd. II: hovrättsråden G. Aquilon*, ordf., S. Lindquist, v. ordf., och J. Victor, assessorerna L. Bruhn och Birgitta Adde.

Vatten överdomstolen

    I avd.: lagmannen O. Riben, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., och S. Aminoff, assessorerna L. Ljungström och I. Hollbeck, adj. led. L. Persson, S. Svärd och C-G. Wedin.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsråden N. G. Jansson, v. ordf., Å. Lundgren och I. Ahlström, assessorn L. Jarnås, adj. led. Ingrid Hilding och G. Knös.

Göta hovrätt

    I avd.: lagmannen O. Lundin, hovrättsråden B. N:son Dag, v. ordf., och L-E. Björkman*, assessorn N. Sönnerby, extra led. L. E. Cronholm.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden S. Ruhe*, v. ordf., B. Höijeroch U. Norén, assessorn K. K:son Lüning, e. o. fiskalen F. Lindstam (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).

PERSONALNOTISER 351    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., och L. Wetterling*, assessorn T. Landahl, adj. led. Å. Widding och B-G. Stenström.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm, adj. led. O. Nelander.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., C. Bergström och S. O. Svensson, assessorn B. Malm, adj. led. J. Elliot.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och I. Bodewall, assessorn B. Åhberg.

Hovrätten för Västra Sverige

    I avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G.Ljung* och S. Pontén, assessorn C. J. Johansen, extra led. S. Arning.
    II avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden S. Ekblom*, t. f. v. ordf.,och A. L. Vinberg, assessorn E. Heyman, extra led. L. Thorleif.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., B. Arnold och T. Hellquist, extra led. B. Helling.
    IV avd.: hovrättsråden S. Wildte, t. f. ordf., och C. I. Lefwander*, assessorn L. Öhrbom, extra led. E. Borglund.

Hovrätten för Nedre Norrland

    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet C-G. Asplund*, v. ordf., assessorn S-E. Ellmén, adj. led. B. Duus och A. Nordgren.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet G. Malmer, v. ordf., assessorn O. Herlin, adj. led. I. J. Scheynius och G. Steen.

Hovrätten för Övre Norrland

    I avd.: lagmannen A. Fallenius*, hovrättsrådet G. Hammarström, v. ordf., assessorerna K. E. Andersson och B. Lid.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsrådet B. Rydstedt*, v. ordf., assessorerna N. Lindroth, P. U. Hagberg och S. Bramsjö.