Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1957 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: L. Olsgren, L. Sjöstedt, Karin Balsvik, L. Groll, G. Hallmo, R. Dahnell, S. Liljeqvist, S. Bolte, S. Sohlberg, T. Norén, P. Dahlman, S. Holmbergh, A. Agell, E. Cederlund, S. Nystrand, J. Ljungar, B. Krouthén, G. Wahlgren, S. Almerud, O. Westman, C. J. von Rosen, S. O. Hall, S.Vängby, Birgitta Blom och M. Calais;
    i Göta hovrätt: L. Sjögreen, J. Heuman, H. Fritzsche, B. Karle och A. Reis;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: H. Cavalli-Björkman, B. Wilhelmsson, H. Clarkson, B. Möller, L. Ekberg, U. Lehammar och P. Elner;
    i hovrätten för Västra Sverige: O. Darell, K. Grahn, O. F. Goldie, Å. Lindbohm och B. Eilard;
    i hovrätten för Nedre Norrland: S. Bouvin, A. Mannerstedt, och O. Palenius;
    i hovrätten för Övre Norrland: A. Eksell, G. Ljungberg, C.F. Furtenbach och Å. Weidstam.

 

Trycklov 4/7 1958.