Högsta domstolen. K. M:t har 30 juni 1958 beviljat just.rådet Ragnar Gyllenswärd avsked fr. o. m. utg. av aug. 1958.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1958 förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Gösta Hagströmer tillv. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1958;
    s. d. beviljat pres. i hovr. över Skåne och Blekinge Ivar Wieslander avsked med utg. av aug. 1958.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1958 till häradshövd. utnämnt, i Södertörns domsaga hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland, t.f. häradshövd. i samma domsaga Hugo Henkow fr. o. m. 1 jan. 1959, i Svartlösa domsaga rev.sekr. Arvid Lüzell fr. o. m. 1 jan. 1959 samt i Skövde domsaga hovr.rådeti hovr. för Övre Norrland, t.f. häradshövd. i Västerbottens södra domsaga Gunnar Lindskog fr. o. m. 1 okt. 1958;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Per-Ulrik K:son Hagberg att fr. o. m. 1 juli 1958 t. v. uppehålla tingsdomartjänsten i Torneå domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Sven Bramsjö att fr. o. m.1 juli t.v. t. o. m. 31 dec. 1958 uppehålla en tingsdomartjänst i Gällivaredomsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 18 juni 1958 förordnat t.f. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol Robert Söderblom till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol fr. o. m. 1 juli 1958 t.v. under tre år.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 18 juni 1958 utnämnt rådm. i Uppsala Stig Furster till borgm. i samma stad fr. o. m. 1 juli 1958.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 18 juni 1958 förordnat ass. vidÖ.Ä:s kansliavd. Nils Herbert Hökeberg till polisintendent i Sthm t.v. fr. o. m.21 juli 1958.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 18 juni 1958 konstituerat skyddsass. i Skåne-Blekinge distrikt Barbro Hall-Mikaelsson till anst.dir. vid fång.v.anst. i Växjö fr. o. m. 1 juli 1958.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 18 juni 1958 antagits Sten F. W. Bille, Magdalena Hæggström, Ernst Sohlberg, Stig Svensson och Peter Wadsted, Stockholm, samt Bo Kjellson, Sundsvall.

 

    Universiteten. K. M:t har 28 juli 1958 stadfäst Sthms högskolas beslutatt till innehavare av den nyinrättade precepturen i offentlig rätt vid högskolan fr. o. m. 1 aug. 1958 utnämna docenten Stig Jägerskiöld.

 

Trycklov 18/8 1958.