Precepturen i civilrätt vid universitetet i Lund sökes av docenterna i civilrätt vid universitetet Axel Adlercreutz och Ulf Persson. De sakkunniga i ärendet, professorerna Phillips Hult, Fritjof Lejman och Folke Schmidt, har alla funnit att båda sökandena styrkt sin kompetens till precepturen. Hult och Lejman placerar Persson främst — båda och särskilt Hult dock först med stor tvekan — medan Schmidt ger Adlercreutz företräde.

S. R.

 

    Erik Harald Schalling avled d. 16 juni 1958. Han var född i Östad, Älvsborgs län, d. 20 sept. 1889 samt avlade studentex. i Skara 1907 och jur.kand.ex.i Uppsala 1911. Han blev jur.lic. 1920 och jur.dr 1921 på en avhandling om Den kyrkliga jordens rättsställning i Sverige. Han blev notarie i kammarkollegium 1918, andre advokatfiskal 1919, extra kammarråd 1921 och kammarråd 1935. Han avgick med pension 1955.

 

    Thure Johan Isak Grönwald avled d. 21 juli 1958. Han var född i Norrköping d. 25 april 1867 samt avlade mogenhetsex. där 1886 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1897. Efter tjänstgöring i skilda domstolar blev han polisnotarie iNorrköping 1906, andre stadsnotarie 1908, assessor 1918 och rådman 1922. Han avgick med pension 1935.

 

    Otto Mauritz Stålhane avled d. 22 juli 1958. Han var född i Skövde d. 19 jan. 1907 samt avlade studentex. i Härnösand 1927 och jur.kand.ex. i Stockholm 1941. Han blev polisnotarie i Västerås 1947 och polismästare 1951.