Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    28 juli 1958 utnämnt t. f. bitr. stadsfiskalerna i Sthm, förste stadsfiskalsassistenterna Dag Halldin och Ingmar Sigurdsson till bitr. stadsfiskaler i samma stad fr. o. m. 1 aug. 1958;
    15 aug. 1958 utnämnt landsfogden i Östergötlands län Erland Strandmark till statsåklagare i Malmö fr. o. m. 1 okt. 1958.
    Riksåklagarämbetet har 15 juli 1958 utnämnt stadsfiskalsassistenten i Gtbg Agne Bertil Wahlin till bitr. stadsfiskal i samma stad.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    29 aug. 1958 förordnat anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Lärbro, föreståndaren vid kolonien Smälteryd Holger Thulin till anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Ulriksfors;
    s. d. förordnat bitr. fångv.insp. vid fångv.anstalten Skogome Malte Ståhlberg att fr. o. m. 1 okt. 1958 t. v. uppehålla fångv.insp. tjänsten vid fångv.anstalten i Härnösand.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 5 sept. 1958 antagits Sven Bengtsson, Karlskrona, Görel Nordqvist, Malmö, Ulla Stolt, Norrköping, Ulf Dahlberg, Piteå, Simon Danowsky, Skellefteå, och Brita Sjöberg, Sthm.

 

    Juridiska examina första halvåret 1958

 

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort) Juris licentiatexamen Uppsala universitet3/5 Larsson, Sven, S.-N. 30/11 17 Örebro 31/5 35 ÖrebroJuris kandidatexamenUppsala universitet2/1 Theorin, Claes, Vg. 3/11 32 Motala 12/5 51 Borås 2/1 Eriksson, Åke, V.-D. 2/2 30 Falun 17/5 50 Falun 31/1 Thunqvist, Anders, G.-H. 11/6 31 Enköping 19/5 50 Hudiksvall 31/1 Fröding, Ulla, S.-N. 13/10 31 Sthm 17/5 50 Eskilstuna 31/1 Paulsson, Sture, Gbg 7/6 29 Göteborg 12/12 49 Göteborg31/1 Lagergren, Jan, Ög. 24/9 27 London 29/5 47 Norrköping10/2 Persson, Britt-Mari, Gbg 3/10 26 Uppsala 31/5 44 Uppsala 10/2 Segerfalk, Bertil, Sthm 27/5 34 Sthm 4/5 53 Sthm 14/2 Björklund, Bo, Värml. 29/6 26 Söderköping 4/6 47 Lundsberg14/2 Sundberg, Brita, Norrl. 19/1 34 Sthm 26/5 52 Sthm 20/2 Englund, Hans-Göran, G.-H. 11/12 32 Gävle 7/5 51 Gävle12/3 Edlund, Dag, V.-D. 10/7 32 Sthm 22/5 51 Västerås12/3 Rinman, Ann Marie, Gbg 7/11 32 Hofors 7/5 51 Göteborg 12/3 Tarras-Wahlberg, Ulla, Gbg 28/2 31 Sthm 10/5 50 Göteborg 14/3 Lindenfors, Eva, V.-D. 11/5 31 Västerås 22/5 51 Västerås14/3 Svennung, Mats-Gunnar, V.-D. 13/4 31 Mora 4/5 50 Uppsala 14/3 Berglund, Nils Erik, Norrl. 30/5 16 Stigsjö 20/6 40 Malmö 19/3 Linderberg, Bengt, Värml. 9/9 28 Karlskoga 7/6 48 Karlskoga 24/3 Melin, Bo, Vg. 7/2 33 Uppsala 28/5 51 Uppsala 24/3 Jansson, Stig, V.-D. 31/7 32 Smedjebacken 21/5 52 Ludvika26/3 Lindroth, Gunnar, Ög. 14/4 32 Uppsala 9/5 51 Uppsala9/4 Wikner, Per, V.-D. 3/4 29 Falun 15/5 50 Falun 16/4 Arbell, Leif, G.-H. 7/9 30 Gävle 23/5 50 Gävle

 

1 Fil. kand.-ex. vid Sthms högskola 26/10 40, jur. kand.-ex. 30/6 41, fil. lic.-ex. 15/1250, promoverad till juris doktor 31/5 58.

494 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort) 21/4 Pousette, Jan, Sthm 29/6 31 Sthm 15/5 50 Sigtuna 21/4 Malmström, Ulla, Smål. 6/1 34 Uppsala 7/5 52 Uppsala 21/4 Blum, Johan, Gbg 29/11 30 Mariestad 18/5 49 Halmstad 21/4 Åhsbom, Per, Gbg 27/4 32 Ål 7/5 52 Uppsala29/4 Johansson, Bo, Ög. 9/6 29 Motala 31/5 48 Motala 29/4 Nordlander, Blenda, f. Sjöseli,S.-N. 7/6 33 Sthm 26/5 52 Sthm 29/4 Nordgren, Karin, Norrl. 8/5 32 Hörnefors 8/5 52 Örnsköldsvik 3/5 Steneberg, Lillemor, f. Läckgren,S.-N. 20/4 32 Sthm 23/5 51 Umeå 14/5 Bergenfalk, Erik, V.-D. 9/7 31 Gagnef 17/5 50 Västerås 14/5 Bramstång, Gunnar, Gbg 13/6 32 Varberg 12/5 51 Varberg27/5 Palm, Anders, Sthm 13/12 33 Lund 12/5 52 Enskede 27/5 Westberg, Sven, G.-H. 27/5 30 Uppsala 11/5 49 Uppsala 27/5 Marcusson, Lars, Norrl. 30/5 29 Lycksele 11/5 50 Luleå 30/5 Bonnert, Olof, G.-H. 7/6 29 Söderhamn 16/5 50 Sigtuna 30/5 Nöjd, Mats, S.-N. 3/4 30 Eskilstuna 28/5 49 Eskilstuna6/6 Gedda, Fredrik, Gbg 25/2 32 Karlstad 5/5 52 Göteborg13/6 Walter, Bo, Gbg 11/3 31 Göteborg 5/5 50 Göteborg 18/6 Ölander, Jan, Ög. 27/11 33 Övertorneå 23/5 52 Haparanda 18/6 Gadd, Olof, Gotl. 30/5 28 Öja 10/6 50 Sthm25/6 Arnö, Maria, V.-D. 14/2 31 Långshyttan 17/5 50 Falun25/6 Jiman, Olle, V.-D. 27/11 34 Västerås 23/5 53 Västerås 25/6 Norberg, Bengt, Norrl. 29/6 26 Arnäs 1/6 49 Örnsköldsvik 30/6 Pontén, Erik, S.-N. 21/7 30 Sthm 22/8 50 Örebro 30/6 Lindroth, Anna, Norrl. 12/11 32 Luleå 25/5 51 Luleå 30/6 Åhrström, Lars, Norrl. 27/2 29 Sthm 10/6 51 Sthm Lunds universitet31/1 Johanson, Sven I., Gb 3/6 27 Göteborg 8/5 47 Göteborg 17/2 Gabrielson, Bengt E., Bl. 15/5 31 Sthm 16/5 50 Karlshamn 8/3 Svenonius, N. Jörgen M., Ög. 3/8 30 Sönderborg, Danmark 10/5 49 Norrköping 13/3 Lewerth, Lars A., Gb 18/8 34 Göteborg 6/5 53 Göteborg 18/3 Rylander, Ulf E., Gb 7/5 32 Lysekil 9/5 52 Uddevalla 19/3 Olsson, Agne Henry O., Ssk. 21/2 32 Borrby 19/12 51 Lund 25/3 Olsson, O. Bertil, Hb. 5/8 31 Landskrona 15/5 50 Landskrona26/3 Gabrielsson, A. Edmund B., Ssk. 9/2 31 Smedstorp 30/5 51 Lund27/3 Jönsson, Erik F., Mlm. 25/11 19 Örkelljunga 20/6 40 Malmö 31/3 Hagberg, Carl-Olov, Ld. 30/12 30 Dalhem 3/6 49 Lund2/4 Carlström, Bo I., Vg. 24/9 29 Karlstad 11/5 51 Vänersborg12/4 Rosell, L. Folke, Gb. 9/9 32 Göteborg 16/5 51 Göteborg24/4 Gregow, P. J. Torkel, Ssk. 15/11 35 Trelleborg 12/5 54 Trelleborg28/4 Håkanson, Nils P. Herman, Kr. 23/12 23 Fjälkestad 5/5 44 Kristianstad2/5 Persson, K. Ö. Kurt, Vg. 2/12 34 Lidköping 16/5 53 Skara 6/5 Ström, Göte R., Ld. 12/2 24 Forsa 20/5 47 Lund6/5 Sjövall, B. Gunnar O., Ld. 14/3 30 Traryd 6/5 50 Malmö8/5 Broomé, Ulf G. A., Ld. 7/3 32 Lund 26/5 51 Landskrona 8/5 Höglund, Olof B., Gb. 26/9 28 Uddevalla 20/5 49 Uddevalla 9/5 Ekman, L. Ove, Gb. 17/3 27 Göteborg 18/5 46 Göteborg12/5 Rehnstam, G. Bertil, Hb. 1/4 24 Motala 31/5 45 Hälsingborg23/5 Thornell, C. Greger, Sm. 2/6 34 Jönköping 16/5 52 Jönköping 28/5 Pålsson, N. O. Lennart, Hld. 13/10 33 Snöstorp 7/5 52 Halmstad2/6 Sterner, Ulf J. F., Klm. 5/11 33 Sthm 13/5 52 Kalmar10/6 Hallin, J. Erik, Ög. 6/1 28 Linköping 1/6 48 Norrköping 13/6 Löfström, Axel B., Ld. 24/4 28 Lund 12/5 48 Lund

 

2 Fil. kand.-ex. Lund 15/12 55.
3 Fil. kand.-ex. 15/9 53, fil. ämb.-ex. 7/4 54.
4 Statsv.-jur. ex. 28/5 52, efterprövning 23/10 53.
5 Fil. kand.-ex.31/1 52.
6 Fil. kand.-ex. 29/1 55.

PERSONALNOTISER 495Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)17/6 Arfwidsson, F. Gunnar, Klm. 22/10 32 Rydaholm 30/5 51 Kalmar18/6 Nilsson, Lars E. H., Mlm. 2/12 24 Malmö 31/5 43 Malmö25/6 Wollter, B. Margareta, Gb. 13/1 32 Göteborg 26/5 52 Göteborg 28/6 Iversen, Stig G. L., Ld. 12/7 31 Växjö 9/5 51 Lund Stockholms högskola 31/1 Aderlund, Karl-Erik 7/11 28 Sthm 11/12 50 Sthm31/1 Kruse, Göran 2/11 31 Sthm 7/5 51 Lidingö 31/1 Lindblad, Åke 3/3 30 Lund 3/5 50 Lund 31/1 Nyberg, Lennart 29/5 25 Sthm 3/5 45 Sthm 31/1 Olson, Lennart 11/10 27 Sthm 27/5 49 Sthm 31/1 Sprang, Viking 27/11 35 Buenos Aires, Argentina 5/5 53 Sthm 31/1 Sundelin, Margarethe, f. Kvam-men 28/11 33 Åsane, Norge 12/5 52 Sthm 7/3 Andersson, Lennart 27/10 30 Göteborg 24/5 50 Vänersborg77/3 Bernhoff, Bo 11/2 34 Kristianstad 13/5 52 Sthm 7/3 Björne, Gunnar 16/10 33 Uppsala 6/5 52 Sthm 7/3 Cardelius, Jan 11/11 32 Sthm 17/5 51 Sthm 7/3 Carlsson, Håkan 10/3 32 Jukkasjärvi 15/5 52 Kiruna 7/3 Levin, Lennart 22/5 28 Malmö 12/5 47 Sthm 7/3 Ljunggren, Bertil 28/10 17 Malmö 28/5 36 Malmö 7/3 Nordén, Joar 10/1 31 Sthm 5/5 50 Sthm 7/3 Nordström-Brunes, Anders 8/7 30 Norrköping 13/5 50 Sthm 7/3 Selander, Sven-Evert 30/12 31 Karlskoga 26/5 51 Karlskoga 7/3 Trygve, Jan 7/11 31 Sthm 7/5 51 Sthm 7/3 Werner, Bo 11/3 26 Lidingö 21/5 52 Sthm 7/3 Willner, Bengt 21/6 31 Kopparberg 12/5 51 Falun 7/3 Wolff, Torsten 12/1 31 Sthm 9/5 50 Lidingö 18/4 Aspegren, Lennart 23/7 31 Norum 20/5 49 Hälsingborg 18/4 Fröhling, Anders 21/6 32 Sthm 10/5 50 Sthm 18/4 Helidén, Margareta, f. Söderström 14/5 31 Sthm 9/5 50 Sthm 18/4 Karnell, Gunnar 11/5 34 Sthm 7/5 53 Sthm 18/4 Kullander, Hans 31/5 33 Sthm 13/5 52 Sthm 18/4 Lindqvist, Gunilla Silas- 23/6 33 Sthm 12/5 52 Sthm 18/4 Ringenson, Stig 4/10 34 Sthm 5/5 53 Sthm 18/4 Sterner, Vincent 12/5 13 Vinnerstad 12/6 31 Motala818/4 Wingård, Berit, f. Gilland 22/7 31 Arvika 31/5 51 Sthm 28/5 Andersson, Gunnar 24/5 31 Sthm 9/5 51 Sthm 28/5 Andersson, Lars-Erik 12/7 29 Sthm 1/6 49 Lidingö 28/5 Bålman, Sven 2/1 31 Karleby 28/5 Hellman, Helena 23/4 32 Ekerö förs., Sthms län 15/5 52 Visby 28/5 Hornsved, Guldner 4/9 30 Ingatorp 27/5 50 Eksjö928/5 Karlsson, Ulf 26/9 31 Sthm 5/5 50 Sthm 28/5 Kettis, Per 26/12 33 Norrtälje 9/5 53 Sthm 28/5 Krön, Kai 28/3 30 Norrköping 15/5 51 Sthm 28/5 Lindforss, Lars 10/10 32 Varberg 9/5 52 Bromma 28/5 Malmborg, Lars 16/8 28 Sundsvall 29/5 48 Sundsvall1028/5 Mueenieks, Sigfrids 28/6 25 Lettland 28/5 Palmcrantz, Hans 30/9 34 Sthm 21/5 53 Katrineholm 28/5 Rignell, Sven 5/4 30 Lund 5/5 50 Lund 27/6 Björnsson, Bertil 9/7 20 Osby 26/5 53 Sthm 27/6 Borgström, Mats 3/1 28 Sthm 11/5 46 Sthm 27/6 Bülow, Karl-Filip 17/2 30 Hälsingborg 12/6 51 Göteborg 27/6 Danielson, Sten 1/1 33 Sthm 18/5 51 Örebro27/6 Evaeus, Per 12/2 33 Sthm 17/5 51 Sthm

 

7 Distr.-åkl.-ex. 28/6 55.
8 Fil. kand.-ex. i Sthm 29/5 45, fil. lic.-ex. 16/12 50.
9 Distr.-åkl.-ex. 26/5 55.
10 Distr.-åkl.-ex. 28/5 53.

496 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort) 27/6 Falkman, Lars Johan 23/7 31 Sthm 14/5 49 Sthm27/6 Grobgeld, Lennart 3/5 31 Sthm 9/5 50 Sthm 27/6 Lind, Torsten 8/6 30 Motala 20/5 50 Örebro11 27/6 Ljungström, Göran 11/4 33 Sthm 5/5 53 Sthm27/6 Spira, Esbjörn 20/4 32 Sthm 7/5 51 Sthm 27/6 Söderberg, Tore 1/12 30 Sunne 4/5 50 Karlstad 27/6 Wallman, Kjell M. 21/1 33 Danderyd 7/5 52 Sthm Statsvetenskaplig juridisk examenUppsala universitet 21/4 Kihlgren, Lennart, Värml. 28/12 31 Sthm 30/5 51 UppsalaLunds universitet 8/5 Sprinchorn, C. Staffan, Sm. 15/5 29 Sthm 16/5 50 Sthm Stockholms högskola 31/1 Westlund, Agne 7/10 23 Ljusnarsberg 7/5 45 Sthm 18/4 Roosmark, Per-Olov 6/11 29 Sollefteå 31/5 49 Visby 18/4 Sjönander, Bo Jonas 4/4 34 Sthm 5/5 53 Sthm 28/5 Beckman, Ulla 10/10 31 Eda 21/5 51 Örebro 28/5 Olsson, Lars-Ove 20/4 31 Sthm 16/5 51 Sthm27/6 Westling, Torkel 22/4 28 Sthm 14/5 49 Sthm8/7 Jerndal, Jens 5/1 34 Göteborg 12/5 52 Göteborg Distriktsåklagarexamen Stockholms högskola 7/3 Lindqvist, Lars 6/6 33 Umeå 25/4 55 Boden 18/4 Asp, Ingemar 23/7 32 Timrå 15/5 53 Sundsvall 18/4 Frånstedt, Olof R. 3/7 30 Östersund18/4 Skuncke, Olov Herje 10/2 32 Östersund 11/5 53 Östersund28/5 Ahlm, Halvard 15/11 31 Danderyd 9/9 53 Sthm 28/5 Carlsson, Claes G. 25/5 30 Malmö 25/5 51 Landskrona 28/5 Ekdahl, Roy 3/1 32 Landskrona 11/5 53 Landskrona 28/5 Ekelund, Gunnar 8/10 33 Lund 4/5 53 Lund 28/5 Karlsson, Sven-Erik 25/3 31 Kolsva 20/5 52 Köping28/5 Kindgren, Per-Inge 14/12 31 Hallingeberg 15/6 52 Västervik 28/5 Kristensson, Alf 29/9 30 Lund 21/5 53 Lund 28/5 Mattsson, Kjell 23/1 32 Asarum 28/5 52 Karlshamn 28/5 Pekkari, Börje 2/11 32 Tärendö 22/5 53 Haparanda 28/5 Pettersson, Johnny 17/5 33 Bollnäs 22/5 53 Bollnäs28/5 Rohlin, Anders 3/12 34 Borås 20/5 53 Borås28/5 Påhlsson, Jan 17/3 35 Mjällby 18/5 53 Kristianstad 28/5 Wahrby, Elis Wilhelm 20/11 32 Norrköping 24/5 52 Norrköping 28/5 Wikström, Arne 11/8 25 Munkfors27/6 Dahlberg, Rolf 16/11 33 Othem, Gotl. län 15/5 52 Visby27/6 Gustafson, Sven 11/3 32 Landskrona 11/5 53 Landskrona 27/6 Leister, Hans 30/9 33 Sthm 8/5 53 Sthm 27/6 Persson, Bror 17/3 33 Sollentuna 19/5 53 Karlstad27/6 Surell, Valeri 27/8 33 Syväoja, Ingermanlands län 3/5 54 Göteborg27/6 Söderberg, Tore 1/12 30 Sunne 4/5 50 Karlstad12 27/6 Thorsson, Bo 8/10 31 Långared 13/5 53 Vänersborg 27/6 Wikberg, Rolf 25/7 32 Sundbyberg 9/5 53 Sthm
Sammanfattning Uppsala Lund Stockholm S:a Juris licentiatexamen 1 — — 1 Juris kandidatexamen 48 31 55 134 Statsvetenskaplig juridisk examen 1 1 7 9 Distriktsåklagarexamen — — 26 26

 

11 Distr.-åkl.-ex. 26/5 55.
12 Jur. kand.-ex. i Sthm 27/6 58.

 

Trycklov 26/9 1958