ERIC GRIMSHAW & GLYN JONES. Lord Goddard. His Career and Cases. London 1958. Allan Wingate. 175 s. 16 sh.

    År 1946 blev Lord Goddard Lord Chief Justice of England. Han var då 69 år gammal. När han nyligen efter egen önskan lämnade sitt ämbete var han fyllda 81 år. Genom sin verksamhet under dessa tolv år blev han en av de mest omstridda männen i Englands offentliga liv, allmänt respekterad på grund av sin personlighet och sina djupa, juridiska kunskaper men också häftigt angripen för sina åsikter i kriminalpolitiska frågor. Lord Goddard var, som bekant, i ord och handling en varm anhängare av dödsstraffet och han hörde också till dem som ivrade för återinförande av prygelstraff.
    För första gången lämnas nu, i den bok som här anmäles, en samlad redogörelse för Lord Goddards offentliga liv. Boken ger sig inte ut för att vara en biografi i egentlig mening. Men den ger ett livfullt och fängslande, inte sällan ganska kritiskt färgat snabbporträtt av Lord Goddard och hans verksamhet som advokat och domare och som kriminalpolitisk debattör i Överhuset. För några särskilt uppmärksammade rättegångsmål, som avdömts av Lord Goddard, lämnas en närmare redogörelse. Hit hör det högpolitiska ärekränkningsmål som dåvarande ordföranden i Labourpartiet, professorn Harold Laski till sin egen olycka väckte mot en tidning, som tillskrivit Laski ett uttalande under 1945 års valrörelse att socialismen borde genomföras med våld, om det inte kunde ske på annat sätt. Ett annat kapitel iboken ägnas åt målet mot The Daily Mirror för »contempt of court», bestående i att tidningen sedan rättegång inletts mot syramördaren Haig meninnan huvudförhandling hållits beskyllt Haig för att ha begått flera mordän det för vilket han häktats. Lord Goddard uppfattade tidningens åtgärd som ett allvarligt angrepp mot engelska rättegångsprinciper och han ställde inte endast tidningens ledning utan även dess ägare till svars. De kärva slutorden i domen må här återges; de belyser en sida hos domaren Goddard.

600 LITTERATURNOTISER»I will add a word of warning. Let the directors beware. They know now the conduct of which their employees are capable. They know now the view thiscourt takes of the matter. If, for the purpose of increasing the circulation of their newspaper they should again venture to publish such matter as this, the directors themselves may find that the arm of this court is long enoughto reach them and to deal with them. The court has taken the view that there must he severe punishment in this case.» Och härefter dömdes tidningens utgivare till tre månaders fängelse — det var inte fråga om någon villkorlig dom — och tidningsföretaget till 10 000 pund i böter, »the moneyto be paid to the Master of the Crown Office by 12 o'clock on Monday».

S. R.