Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 23 mars 1957 i Uppsala. Efter då förrättade val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Harald Håkansson, Uppsala, ordf., Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås, sekr., Otto Lange, Kristinehamn, och Torsten Malm, Örebro. Styrelsesuppl.: advokaterna Birger Gezelius, Falun, Gösta Kalén, Västerås, Nils Tyrén, Karlstad, Kurt Winberg, Uppsala, och Hans-Gustaf Grefberg, Örebro. Revisorer: advokaterna Sven Peter Troili och Anders von Zweigbergk, båda Västerås, med Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Ledamöter i samfundets nämnd: advokaterna Josef Frenander, Örebro, Mats Gerdén, Falun, Harry Gombrii, Västerås, och Aje Werner, Karlstad, med advokaterna Lars-Erik Widell, Karlskoga, Bertil Sylwan, Falun, Adolf Hamilton, Uppsala, och Folke Adelsohn, Karlstad, som suppl. — Avdelningens medlems antal var vid 1957 års utgång 109.
    Vid sammanträdet höll docenten P. O. Bolding föredrag över ämnet »Om klander av skiljedom».

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte d. 30 mars 1957 i Umeå. Sedan de sedvanliga föreningsärendena behandlats, förekom diskussion över ämnet »Mellan klienten och domstolen» med ett intressant och roande inledningsanförande av adv. Bo Westman, Göteborg.
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, ordf., Sten Söderqvist, Sundsvall, v. ordf., Sigurd Nilsson, Umeå, sekr., Tryggve Ahlgren, Gävle, Hilding Gagge, Gällivare, och Erik Schmeling, Östersund, med advokaterna Gunnar Abersten, Sundsvall, Ulf Berglöf, Skellefteå, och Göte Hammarbäck, Gävle, såsom suppl. Ledamöter i samfundets nämnd äro advokaterna Ragnar Reimers, Sundsvall, Olof Rödöö, Östersund, och Anders Wanhainen, Luleå, med advokaterna Richard Bergengren, Härnösand, Ragnar Forssberg, Hudiksvall, och Einar Wallin, Luleå, som suppl. Avdelningen har f. n. 89 medlemmar.