DÖDSFALL 627    Harald Thorsten Kristian Frostell avled d. 24 sept. 1958. Han var född i Malmö d. 3 maj 1886 samt avlade mogenhetsex. där 1906 och jur. kand.ex. i Lund 1910. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Malmö från 1914. Från 1932 var han ensam innehavare av Carl Livijns advokatbyrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1927.

    Carl Halvar Alexander Lilienberg avled d. 1 okt. 1958. Han var född i Sthm d. 13 juli 1868 samt avlade mogenhetsex. i Karlskrona 1889 och hovrättsex. i Uppsala 1895. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som domhavande i skilda domsagor utnämndes han till häradshövding i Västerbottens västra domsaga 1912 och i Östersysslets domsaga 1927. Han avgick med pension 1938.

    Jan Wilhelm Smith avled d. 11 okt. 1958. Han var född i Strömstad d. 21 juni 1887 samt avlade mogenhetsex. i Göteborg 1905 och jur. kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han blev assessor 1918 och hovrättsråd 1924. Han blev revisionssekreterare 1928 samt utnämndes till häradshövding i Norrvikens domsaga från 1929. Han avgick med pension 1954.

    Brita Christina Eriksson avled d. 31 okt. 1958. Hon var född i Stockholm d. 31 juli 1908 samt avlade studentex. där 1927 och jur. kand.ex. 1940. Efter tingstjänstgöring var hon biträdande jurist på rättshjälpsanstalt och advokatbyrå. Från 1949 drev hon egen advokatverksamhet i Stockholm. Hon blev led. av Sveriges advokatsamfund 1944.

    Per Olof Södermark avled d. 2 nov. 1958. Han var född i Stockholm d.10 okt. 1894 samt avlade studentex. där 1912 och jur. kand.ex. 1917. Efter tjänstgöring utomlands drev han advokatverksamhet i Stockholm från 1925. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1928.

    Carl Herman Övden avled d. 3 nov. 1958. Han var född i Västra Torsås, Kronobergs län, d. 22 juli 1892 samt avlade studentex. i Lund 1917 och jur.kand.ex. där 1923. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge var han från 1929 verksam som advokat i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1932.

    Claes Anton Åke Pontén avled d. 23 nov. 1958. Han var född i Herrljunga d. 27 okt. 1895 samt avlade studentex. i Borås 1914 och jur. kand.ex.i Uppsala 1921. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i länsstyrelse och såsom t. f. landsfogde utnämndes han till landsfogde i Uppsala län 1937.

    Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt avled d. 25 nov. 1958. Han var född i Stockholm d. 27 aug. 1904 samt avlade studentex. i Uppsala 1922 och jur.kand.ex. där 1927. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1931, assessor 1936 och hovrättsråd 1942. Han blev revisionssekreterare 1943 samt utnämndes till lagman i Svea hovrätt 1953. Han har haft åtskilliga lagstiftningsuppdrag och förtroendeuppdrag. Sålunda har han varit ordförande i tobaksnämnden och var sedan 1947 ordförande i Peterson-Bergersällskapet.

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    9 okt. 1958 förordnat fiskalen i Svea hovr. Arne Wilhelmsson att t. v. biträda med utredn.uppdrag inom justitiedep.;

628 PERSONALNOTISER    7 nov. 1958 förordnat fiskalen i Svea hovr. Einar Mogård att t. v. biträdamed utredn.uppdrag inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    30 sept. 1958 förordnat fil. kand. Kristina Brandt och Gitte Settergren att såsom experter biträda 1956 års klientelundersökning rör. ungdomsbrottslingar (1956 s. 544);
    1 okt. 1958, med motsv. entled. för byråsekr. Gösta Backman, förordnatjur. kand. Birgitta Liljefors till sekr. i 1955 års valutredn. (1955 s. 477, 671);
    13 okt. 1958 förordnat led. av riksdagens II kamm., red. Jean Braconier, organisationschefen Hugo Brolin, omb.mannen Stig Lundgren och förbundssekr. Ragnar Moberg att vara sakkunniga i 1955 års valutredn., kanslidir. Sten Waller att vara de sakkunnigas ordf. samt lagbyråchefen Bengt Hjern attsåsom expert biträda utredn.;
    28 okt. 1958 förordnat just.rådet Sven Edling att såsom utredn.man verkställa översyn av 1949 års lag om rätten till arbetstagares uppfinningar.