Socialdepartementet. K. M:t har 24 okt. 1958 förordnat tingssekr. i Torna och Bara domsaga G. H. Danielson att t. v. biträda å soc.dep:s rättsavd.

    Finansdepartementet. Dep.chefen har 9 okt. 1958 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Åke Ahström att t. v. biträda såsom sakkunnig inom finansdep.

    Hovrätterna. K. M:t har
    24 okt. 1958 förordnat fiskalen i Svea hovr. Jan Ljungar att t. v. bestrida på hovr.sekr. ankommande göromål;
    30 okt. 1958 utnämnt e. byråchefen vid riksåkl.ämb., ass. i Svea hovr. Gunnar Selden till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 nov. 1958;
    21 nov. 1958 utnämnt byrådir. i Göta hovr. Åke Hessfelt till byrådir. i hovr.för Västra Sverige fr. o. m. 1 febr. 1959.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    24 okt. 1958 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Gösta Thulin till häradshövd. i Sthms läns västra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1959;
    30 okt. 1959 utnämnt rev.sekr. Anders Hallström till tingsdomare i Svartlösa domsaga fr. o. m. 1 jan. 1959.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 14 nov. 1958 förordnat lantbruksing. Ewald Öjefors och byrådir. i vattenfallsstyr. Otto von Unge att fr. o. m. 1 jan. t. o. m. 30 juni 1959 vara vattenrättsing. vid Österbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    14 nov. 1958 utnämnt ass. vid rr. i Malmö Carl Olof Jönsson till rådm. i samma stad;
    21 nov. 1958 utnämnt e. ass. vid rr. i Örebro Alf Rosén till ass. vid rrn.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 14 nov. 1958 utnämnt t. f. landsfogden i Sthms län Bengt Steen till landsfogde i Östergötlands län fr. o. m. 1 dec. 1958.
    Riksåklagarämbetet har
    14 nov. 1958 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Jan Encrantz till bitr. stadsfiskal i Gävle;
    20 nov. 1958 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Ragnar Emanuelsson till bitr. stadsfiskal i Jönköping.

    Universiteten. Universitetskanslern har 30 okt. 1958 förordnat jur. lic.och fil. kand. Sten Gagnér att fr. o. m. 1 okt. t. o. m. 31 dec. 1958 ss. vikarieuppehålla docentbefattning i rättshistoria vid Uppsala universitet.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 7 nov. 1958 antagits Uno Eriksson, Borås, Lars Olof Ramstedt, Eskilstuna, Lars Berner och Oswald Jacobsson, Göteborg, Sven-Inge Söderberg, Haparanda, Bertil Cederlöv, Karlstad, Elsa Kristiansson, Klippan, och Erik Salmonson, Sthm.

 

Trycklov 9/12 1958