Häradsrätterna. K. M:t har
    20 dec. 1957 utnämnt rev.sekr. Hans Nordström till tingsdomare i Södertörns domsaga fr. o. m. 1 jan. 1958;
    s d. utnämnt ass. i Göta hovrätt Nils-Göran Lejefors till tingsdomiare i Västmanlands västra domsaga fr. o. m. 1 febr. 1958;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovrätt Anders Litzén att fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. uppehålla en tingsdomarbef. i Södra Roslags domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    6 dec. 1957 utnämnt e. rådm. i Gtbg Ingvar Vrang till rådm. i samma stad;
    s. d. utnämnt rådm. i Umeå Folke Fredlund till ass. vid rr. i Örebrofr. o. m. 1 febr. 1958;
    s. d. utnämnt e. ass. vid rr. i Uppsala Einar Malmberg till ass. vid sammarr. fr. o. m. 1 jan. 1958;
    13 dec. 1957 förordnat rådm. i Gtbg Martin Hammar att under 1958 vara ordf. å Gtbgs rr:s 7 :e avd.;
    20 dec. 1957 utnämnt fiskalen i Svea hovrätt Stig Thanner till ass. vidrr. i Karlstad fr. o. m. 1 jan. 1958;
    30 dec. 1957 förordnat följande rådm. i Sthm att vara ordf. å avd. av Sthms rr., näml. Knut Ljungberg å 2:a, Sven Petri å 3 :e, Eric Österberg å 4:e, Richard Kettner å 5:e, Henrik Olschanski å 6:e, Titus Linnell å 7:e, Curt Nordström å 8:e, Eric Gauffin å 9:e, Gunnar Hedelius å 10 :e, Atle Erikssonå 11 :e, Sven Nordlund å 12:e, Harald Kållander å 13:e, Kurt Espersson å 14:e, Erik Holmstrand å 15:e, Harry Hector å 17:e, Gösta Widell å 18:e, Henning Bruce å 19 :e, Allan Wirgin å 20 :e, Set Tidstrand å 21 :a, Gustav Lundberg å 22 :a och Olov Thunegard å 23 :e avd., Olschanski fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. under sin återstående tjänstetid och de övriga t. v. under år 1958.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 30 dec. 1957 förordnat skyddsassistenten Barbro Hall-Mikaelsson att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1958 uppehålla bef. såsom anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Växjö.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 13 dec. 1957 antagits Poul Christoff, Jan Wassén och Peter Wåhlin, Göteborg, Åke Gernandt, Stockholm, samt Bengt Ljusberg, Sundsvall.

 

Trycklov meddelat 30/1 1958