Per Otto Fredrik Tottie avled d. 7 april 1959. Han var född i Mo, Älvsborgs län, d. 13 juli 1890 samt avlade mogenhetsex. i Göteborg 1908 och jur. kand. ex. i Uppsala 1911. Från 1920 drev han advokatverksamhet i Uddevalla. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1927.

 

    Karl Holger Lennerthson avled d. 17 april 1959. Han var född i Söderbärke, Kopparbergs län, d. 16 juni 1906 samt avlade studentex. i Falun 1925 och jur. kand. ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatverksamhet i Eskilstuna från 1934. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1936.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 20 mars 1959 förordnat förste byråsekr. Sven Rengby att under april 1959 biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    20 mars 1959 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Emanuel Walberg att såsom utredn.man undersöka möjligheterna att snabbt öka frekvensen av effektiva stöldlås i bilparken;
    9 april 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Hans Bergqvist till sekr. i varumärkes- och firmautredn. såvitt angår revisionen av lagstiftningen mot illojal konkurrens.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 10 april 1959 utnämnt chefen för finansdep:s rättsavd., kammarrättsrådet Carl Åbjörnsson till reg.råd fr. o. m. 1 maj 1959.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    6 mars 1959 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Knut Ahlbom till rev.sekr. i Bo 1 med skyldighet att föredraga skiftesmål;
    20 mars 1959 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Carl Johan Johansen att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    13 mars 1959 beviljat lagm. i hovr. för Västra Sverige Orvar Bäcksin avsked med utg. av juli 1959;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Bo Beskow till v. ordf. å avd. fr. o. m. 1 april 1959 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    6 mars 1959 beviljat häradshövd. i Hallands mellersta domsaga Olof Tillner avsked med utg. av juli 1959;
    13 mars 1959 beviljat häradshövd. i Jämtlands östra domsaga Birger Björklöf avsked med utg. av juli 1959;
    20 mars 1959 utnämnt häradshövd. i Torneå domsaga Jerker Utterström till häradshövd. i Västmanlands västra domsaga fr. o. m. 1 juli 1959;

304 PERSONALNOTISER    s. d. utnämnt häradshövd. i Kalix domsaga Lars Munck af Rosenschöld till häradshövd. i Sunnerbo domsaga fr. o. m. 1 juli 1959.